فیلترها
رشته تحصیلی
جستجوی رشته تحصیلی
رشته
نوع دوره
جستجوی نوع دوره
فیلتر نوع دوره ها
اساتید
جستجوی اساتید
اساتید
جلسه اول هندسه کنکور ۱۴۰۴ تام لند - استاد علایی نسب
جلسه اول هندسه کنکور ۱۴۰۴ تام‌لند - استاد ناصر
جلسه اول گسسته، آمار و احتمال کنکور ۱۴۰۴ تام لند - استاد موذنی پور
جلسه اول ریاضیات تجربی کنکور ۱۴۰۴ تام لند - استاد رفعتی
جلسه اول فیزیک کنکور ۱۴۰۴ تام لند - استاد یحیوی
جلسه اول شیمی کنکور ۱۴۰۴ تام لند - استاد ابوالقاسمی
جلسات اول شیمی کنکور ۱۴۰۴ تام لند – دکتر بابایی
جلسه اول ریاضیات تجربی کنکور ۱۴۰۴ تام لند - استاد ملاک پور
جلسه اول فیزیک کنکور ۱۴۰۴ تام لند - استاد ذهبی
جلسات اول ریاضیات تجربی کنکور ۱۴۰۴ تام لند – استاد مقدم‌نیا
جلسات اول شیمی کنکور ۱۴۰۴ تام لند – دکتر ابوالقاسمی
جلسات اول شیمی کنکور ۱۴۰۴ تام لند – دکتر مهدوی
جلسات اول شیمی کنکور ۱۴۰۴ تام لند - استاد آقاجانی
جلسات اول شیمی کنکور ۱۴۰۴ تام لند - استاد اسماعیلی
جلسه اول حسابان کنکور ریاضی ۱۴۰۴ تام‌لند - دکتر نقیه
ویدئو جلسه اول کلاس مشاوره دکتر محمودی
جلسه اول حسابان کنکور ریاضی ۱۴۰۴ تام لند - استاد رفعتی
جلسه صفر شیمی جامع کنکور تام‌لند ۱۴۰۴ - استاد اسماعیلی
ویدئو جلسه اول کلاس هندسه جامع سالانه استاد ناصر
ویدئو جلسه اول کلاس ریاضیات تجربی استاد ملاک‌پور
ویدئو جلسه اول کلاس شیمی دکتر بابایی
ویدئو جلسه اول کلاس زیست شناسی دکتر حنیف عظیمی
ویدئو جلسه اول کلاس ریاضیات تجربی استاد مقدم‌نیا
ویدئو جلسه اول کلاس فیزیک جامع استاد ذهبی
بارگذاری ویدیو های بیشتر
.