دوره آزمون ۸ مرحله‌ای جامع هنر نیترو ۱۴۰۳

توضیحات :

📚آزمون‌های کتاب به کتاب📚

🔴با همکاری مدرسه هنر تام‌لند و گروه مشاوره‌ی حریر قرائی آزمون‌های طراحی و برگزار می‌شه.

🔴 اولین مرحله‌ی این آزمون قراره در سه بخش و در تاریخ شانزدهم اسفند ماه برگزار بشه.

🔴 بخش اول که شامل ۵۰ تست هست، به مباحث مهمِ تمدن‌های میان رودان، مصر، هند، چین و ژاپن اختصاص داره و به طور مشخص از منابع تاریخ هنر جهان، آشنایی با مکاتب نقاشی، دانش فنی تخصصی معماری داخلی، خواهد بود.

بخش دوم که شامل ۴۰ تست هست، از کتاب دانش فنی پایه و تخصصی پویانمایی خواهد بود.

و بخش سوم که شامل ۳۰ تست هست، از کتاب مبانی هنرهای تجسمی خواهد بود.

استاد حریر قرایی
تاریخ شروع دوره: 1402/12/16
ساعت آموزش:
خرید دوره
قیمت درس

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.