دوره بسته کل دروس امتحان نهایی دوازدهم + زمین‌شناسی | تجربی ۱۴۰۳

توضیحات :
 • ریاضی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳

  استاد علی مقدم‌نیا
  • ریاضی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد علی مقدم‌نیا
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
 • زیست‌شناسی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳ (قابلیت انتخاب استاد پس از ثبت‌نام)

  دکتر حنیف عظیمی
  دکتر محمد پازوکی
  • زیست‌شناسی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: دکتر حنیف عظیمی
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • زیست‌شناسی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: دکتر محمد پازوکی
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
 • فیزیک ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳ (قابلیت انتخاب استاد پس از ثبت‌نام)

  استاد محمودرضا ذهبی
  استاد مهدی یحیوی
  • فیزیک ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد محمودرضا ذهبی
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • فیزیک ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد مهدی یحیوی
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
 • شیمی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳ (قابلیت انتخاب استاد پس از ثبت‌نام)

  استاد محمدرضا آقاجانی
  استاد فرهاد مددی
  دکتر طه مهدوی
  • شیمی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد محمدرضا آقاجانی
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • شیمی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد فرهاد مددی
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • شیمی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: دکتر طه مهدوی
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
 • علوم اجتماعی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳

  استاد پیمان‌ بیگدلی
  • علوم اجتماعی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد پیمان‌ بیگدلی
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
 • سلامت و بهداشت ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳

  دکتر فرزانه رجایی
  • سلامت بهداشتی امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: دکتر فرزانه رجایی
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
 • زمین‌شناسی امتحان نهایی ۱۴۰۳

  دکتر فرزانه رجایی
  • سلامت بهداشت امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: دکتر فرزانه رجایی
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
 • عربی زبان قرآن ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳

  استاد میثم فلاح
  • عربی زبان قرآن ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد میثم فلاح
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ظبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ظبط شده
 • فارسی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳

  دکتر علیرضا عبدالمحمدی
  • فارسی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: دکتر علیرضا عبدالمحمدی
  • تاریخ شروع دوره: 1403/02/11
  • ساعت شروع دوره: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰
 • تعلیمات دینی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳

  دکتر محمد کریمی
  • تعلیمات دینی امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: دکتر محمد کریمی
  • تاریخ شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
  • ساعت شروع دوره: جلسات از پیش ضبط شده
 • زبان انگلیسی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳ (قابلیت انتخاب استاد پس از ثبت‌نام)

  استاد مرتضی زینعلی
  • زبان انگلیسی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد مرتضی زینعلی
  • تاریخ شروع دوره: 1402/02/09
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۲:۳۰
خرید دوره
قیمت درس
2,700,000 تومان
قیمت با تخفیف

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.