دوره بسته کل دروس اختصاصی همایش جمع‌بندی کنکور تیر توربو‌تام‌لند | تجربی ۱۴۰۳

توضیحات :

این دوره مخصوص دانش‌آموزان یا فارغ‌التحصیلانی که متقاضی شرکت در کنکور تیر ماه ۱۴۰۳  هستند، می‌باشد . تمامی مطالب برای دروس اختصاصی رشته تجربی بصورت فشرده برای هر سه پایه (دهم تا دوازدهم) بسته به نوع درس از ۲ تا ۴ روز جمع‌بندی شده و تست کار می‌شود.

اساتید دوره:

ریاضی تجربی: استاد ملاک پور/استاد مقدم‌نیا (قابلیت انتخاب استاد بعد از ثبت نام)

زیست شناسی: دکتر عظیمی/دکتر پازوکی (قابلیت انتخاب استاد بعد از ثبت نام)

فیزیک: استاد ذهبی/استاد یحیوی (قابلیت انتخاب استاد بعد از ثبت نام)

شیمی: استاد آقاجانی/دکتر مهدوی/استاد ابوالقاسمی (قابلیت انتخاب استاد بعد از ثبت نام)

زمین شناسی: دکتر رجایی

 • زیست شناسی توربو ۱۴۰۳ (قابلیت انتخاب استاد پس از ثبت‌نام)

  دکتر حنیف عظیمی
  دکتر محمد پازوکی
  • زیست شناسی توربو ۱۴۰۳
  • نام استاد: دکتر حنیف عظیمی
  • اطلاعات دوره:

   شنبه ۲ تیر ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

   یکشنبه ۳ تیر ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

   دوشنبه ۴ تیرساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

   سه‌شنبه ۵ تیر ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

   چهارشنبه ۶ تیر ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

  • زیست شناسی توربو ۱۴۰۳
  • نام استاد: دکتر محمد پازوکی
  • اطلاعات دوره:

   شنبه ۲ تیر ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

   یکشنبه ۳ تیر ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

   دوشنبه ۴ تیرساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

   سه‌شنبه ۵ تیر ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

   چهارشنبه ۶ تیر ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

 • زمین شناسی توربو ۱۴۰۳

  دکتر فرزانه رجایی
  • زمین شناسی توربو ۱۴۰۳
  • نام استاد: دکتر فرزانه رجایی
  • اطلاعات دوره:

   دوشنبه ۴ تیر ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰

   سه‌شنبه ۵ تیر ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰

 • ریاضی تجربی توربو ۱۴۰۳ (قابلیت انتخاب استاد پس از ثبت‌نام)

  استاد علی مقدم‌نیا
  استاد افشین ملاک‌پور
  • ریاضی تجربی توربو ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد علی مقدم‌نیا
  • اطلاعات دوره:

   چهارشنبه ۲۳ خرداد ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

   پنجشنبه ۲۴ خرداد ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

   شنبه ۲۶ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰

   یکشنبه ۲۷ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰

   سه‌شنبه ۲۹ خرداد ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

  • ریاضی تجربی توربو ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد افشین ملاک‌پور
  • اطلاعات دوره:

   چهارشنبه ۲۳ خرداد ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

   پنجشنبه ۲۴ خرداد ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

   شنبه ۲۶ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰

   یکشنبه ۲۷ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰

   سه‌شنبه ۲۹ خرداد ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

 • فیزیک توربو ۱۴۰۳ (قابلیت انتخاب استاد پس از ثبت‌نام)

  استاد محمودرضا ذهبی
  استاد مهدی یحیوی
  • فیزیک توربو ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد محمودرضا ذهبی
  • اطلاعات دوره:

   دوشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

   چهارشنبه ۳۰ خرداد ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

   پنجشنبه ۳۱ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۲:۰۰

   شنبه ۲ تیر ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۲:۰۰

   یکشنبه ۳ تیر ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۲:۰۰

  • فیزیک توربو ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد مهدی یحیوی
  • اطلاعات دوره:

   دوشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

   چهارشنبه ۳۰ خرداد ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

   پنجشنبه ۳۱ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۲:۰۰

   شنبه ۲ تیر ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۲:۰۰

   یکشنبه ۳ تیر ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۲:۰۰

 • شیمی توربو ۱۴۰۳ (قابلیت انتخاب استاد پس از ثبت‌نام)

  استاد محمدرضا آقاجانی
  دکتر طه مهدوی
  استاد علیرضا ابوالقاسمی
  • شیمی توربو ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد محمدرضا آقاجانی
  • اطلاعات دوره:

   شنبه ۲۶ خرداد ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

   یکشنبه ۲۷ خرداد ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

   دوشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰

   سه‌شنبه ۲۹ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰

   چهارشنبه ۳۰ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰

  • شیمی توربو ۱۴۰۳
  • نام استاد: دکتر طه مهدوی
  • اطلاعات دوره:

   شنبه ۲۶ خرداد ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

   یکشنبه ۲۷ خرداد ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

   دوشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰

   سه‌شنبه ۲۹ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰

   چهارشنبه ۳۰ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰

  • شیمی توربو ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد علیرضا ابوالقاسمی
  • اطلاعات دوره:

   شنبه ۲۶ خرداد ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

   یکشنبه ۲۷ خرداد ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

   دوشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰

   سه‌شنبه ۲۹ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰

   چهارشنبه ۳۰ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰

خرید دوره
قیمت درس
3,200,000 تومان
قیمت با تخفیف

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.