دوره بسته کل دروس + مشاوره تحصیلی | ریاضی ۱۴۰۴

توضیحات :

در این بسته که مخصوص دانش‌آموزان یا فارغ‌التحصیلانی است که متقاضی شرکت در کنکور هستند تمامی مطالب برای پنج درس اختصاصی رشته ریاضی بصورت کامل برای هر سه پایه (دهم تا دوازدهم) + دروس عمومی پایه دوازدهم (به علاوه پیش‌نیاز دروس از پایه دهم و یازدهم)، 0 تا 100 تدریس شده و تست کار می‌شود، آزمون و تکالیف به صلاحدید اساتید در پنل قرار می‌گیرد. علاوه بر آن با شرکت در دوره مشاوره می‌توانید از خدمات مشاورین مجموعه (برنامه ریزی فردی و کارگاه مشاوره) استفاده کنید. کلاس های سالانه از اواسط تیرماه آغاز شده و تا اواخر بهمن‌ماه ادامه دارد و دوره مشاوره از تیرماه تا کنکور تیرماه ادامه دارد. دانش آموزان به این دوره تا روز کنکور تیرماه 1404 دسترسی دارند.

اساتید دوره:

حسابان: استاد رفعتی/دکتر نقیه (قابلیت انتخاب استاد بعد از ثبت نام)

هندسه: استاد علایی‌نسب/استاد ناصر (قابلیت انتخاب استاد بعد از ثبت نام)

گسسته، آمار و احتمال: استاد علایی‌نسب/استاد موذنی‌پور (قابلیت انتخاب استاد بعد از ثبت نام)

فیزیک: استاد ذهبی/استاد یحیوی (قابلیت انتخاب استاد بعد از ثبت نام)

شیمی: دکتر بابایی/استاد آقاجانی/دکتر مهدوی/دکتر ابوالقاسمی/استاد ابوالقاسمی/ استاد اسماعیلی (قابلیت انتخاب استاد بعد از ثبت نام)

ادبیات: دکتر عبدالمحمدی/استاد عطری (قابلیت انتخاب استاد بعد از ثبت نام)

عربی: استاد فلاح

دین و زندگی: دکتر کریمی

زبان: استاد زینعلی/استاد مفتون (قابلیت انتخاب استاد بعد از ثبت نام)

مشاوره: دکتر محمودی/دکتر همت یار/ استاد عسگری/دکتر فرهادی/ استاد آذرکیش/استاد اصلانی/ استاد خوش‌سیما (قابلیت انتخاب استاد بعد از ثبت نام)

 • حسابان جامع سالانه ۱۴۰۴ (قابلیت انتخاب مشاور بعد از ثبت نام)

  استاد مجید رفعتی
  دکتر محمد‌ سجاد نقیه
  • حسابان جامع سالانه ۱۴۰۴
  • تاریخ شروع دوره: 1403/04/16
  • ساعت شروع دوره: شنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
  • حسابان جامع سالانه ۱۴۰۴
  • تاریخ شروع دوره: 1403/04/16
  • ساعت شروع دوره: شنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
 • هندسه جامع سالانه 140۴ (قابلیت انتخاب مشاور بعد از ثبت نام)

  استاد مجید علایی نسب
  استاد حمید ناصر
  • هندسه جامع سالانه 1404
  • تاریخ شروع دوره: 1403/04/18
  • ساعت شروع دوره: دوشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
  • هندسه جامع سالانه 1404
  • تاریخ شروع دوره: 1403/04/18
  • ساعت شروع دوره: دوشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
 • گسسته،آمار و احتمال جامع سالانه 140۴ (قابلیت انتخاب مشاور بعد از ثبت نام)

  استاد مجید علایی نسب
  استاد بهمن موذنی پور
  • گسسته،آمار و احتمال جامع سالانه 1404
  • تاریخ شروع دوره: 1403/04/19
  • ساعت شروع دوره: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
  • گسسته،آمار و احتمال جامع سالانه 1404
  • تاریخ شروع دوره: 1403/04/19
  • ساعت شروع دوره: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
 • فیزیک جامع سالانه ۱۴۰۴ (قابلیت انتخاب مشاور بعد از ثبت نام)

  استاد محمودرضا ذهبی
  استاد مهدی یحیوی
  • فیزیک جامع سلانه ۱۴۰۴
  • تاریخ شروع دوره: 1403/04/20
  • ساعت شروع دوره: چهارشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۱۵ شنبه‌ها، ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۲:۴۵ (جلسات فوق‌العاده در این زمان برگزار خواهد شد)
  • فیزیک جامع سالانه ۱۴۰۴
  • تاریخ شروع دوره: 1403/04/23
  • ساعت شروع دوره: چهارشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۱۵ شنبه‌ها، ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۲:۴۵ (جلسات فوق‌العاده در این زمان برگزار خواهد شد)
 • شیمی جامع سالانه ۱۴۰۴ (قابلیت انتخاب مشاور بعد از ثبت نام)

  دکتر رضا بابایی
  استاد محمدرضا آقاجانی
  دکتر بیژن ابوالقاسمی
  استاد علیرضا ابوالقاسمی
  دکتر طه مهدوی
  استاد حامد اسماعیلی
  • شیمی جامع سالانه ۱۴۰۴
  • تاریخ شروع دوره: 1403/04/17
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۵:۱۵ الی ۱۹:۰۰ و چهارشنبه‌ها، ساعت ۱۹:30 الی ۲۲:۴۵
  • شیمی جامع سالانه ۱۴۰۴
  • تاریخ شروع دوره: 1403/04/17
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
  • شیمی جامع سالانه ۱۴۰3 (قابلیت انتخاب استاد بعد از ثبت نام)
  • تاریخ شروع دوره: 1403/04/17
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
  • شیمی جامع سالانه ۱۴۰۴
  • تاریخ شروع دوره: 1403/04/20
  • ساعت شروع دوره: شنبه‌ها ساعت ۱۹:۱۵ تا 22:30 و یکشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
  • شیمی جامع سالانه ۱۴۰۴
  • نام استاد: دکتر طه مهدوی
  • تاریخ شروع دوره: 1403/04/17
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۰۰
  • شیمی جامع سالانه ۱۴۰۴
  • تاریخ شروع دوره: 1403/04/17
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
 • ادبیات دوازدهم ۱۴۰۴ (قابلیت انتخاب مشاور بعد از ثبت نام)

  دکتر علیرضا عبدالمحمدی
  استاد علی عطری
  • ادبیات دوازدهم ۱۴۰۴
  • تاریخ شروع دوره: 1403/05/11
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۱۳:۱۵ الی ۱۴:۴۵
  • ادبیات دوازدهم ۱۴۰۴
  • نام استاد: استاد علی عطری
  • تاریخ شروع دوره: 1403/05/11
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۱۳:۱۵ الی ۱۴:۴۵
 • عربی دوازدهم ۱۴۰۴

  استاد میثم فلاح
  • عربی دوازدهم ۱۴۰۴
  • تاریخ شروع دوره: 1403/05/09
  • ساعت شروع دوره: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱:۳۰
 • دین و زندگی دوازدهم ۱۴۰۴

  دکتر محمد کریمی
  • دین و زندگی دوازدهم ۱۴۰۴
  • تاریخ شروع دوره: 1403/05/14
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۹:۱۵ الی ۲۰:۴۵
 • زبان انگلیسی دوازدهم ۱۴۰۴ (قابلیت انتخاب استاد بعد از ثبت نام)

  استاد مرتضی زینعلی
  استاد فرشید مفتون
  • زبان انگلیسی دوازدهم ۱۴۰۴
  • تاریخ شروع دوره: 1403/05/14
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت 21:۰۰ الی ۲۳:۰۰
  • زبان انگلیسی دوازدهم ۱۴۰۴
  • تاریخ شروع دوره: 1403/05/14
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت 21:۰۰ الی ۲۳:۰۰
 • مشاوره جامع سالانه 1404 (قابلیت انتخاب مشاور بعد از ثبت نام)

  دکتر بهروز محمودی
  دکتر حسن همت‌یار
  استاد سارنگ عسگری
  استاد مجید آذرکیش
  استاد محمدرضا اصلانی
  استاد میثم خوش سیما
  دکتر سعید فرهادی
  • مشاوره جامع سالانه 140۴
  • تاریخ شروع دوره: 1403/04/21
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰
  • مشاوره جامع سالانه 140۴
  • تاریخ شروع دوره: 1403/05/04
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت 15:00 الی 17:00
  • مشاوره جامع سالانه 1404
  • تاریخ شروع دوره: 1403/04/21
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۱۵:۱۵ الی ۱۶:۳۰
  • مشاوره جامع سالانه 1404
  • تاریخ شروع دوره: 1403/04/22
  • ساعت شروع دوره: جمعه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰
  • مشاوره جامع سالانه 1404
  • تاریخ شروع دوره: 1403/04/21
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰
  • مشاوره جامع سالانه 1404
  • تاریخ شروع دوره: 1403/04/22
  • ساعت شروع دوره: جمعه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰
  • مشاوره جامع سالانه 1404
  • تاریخ شروع دوره: 1403/04/22
  • ساعت شروع دوره: جمعه‌ها ساعت ۲۱:۳۰ الی ۲۲:۴۵
خرید دوره
قیمت درس
26,500,000 تومان

به مبلغ فوق 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.