دوره جامعه شناسی توربو ۱۴۰۳

توضیحات :
 • گروه اساتید

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: به زودی اعلام میشود
  • ساعت شروع دوره: به زودی اعلام میشود
  • توضیحات:
  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • گروه اساتید
  • تاریخ شروع دوره: به زودی اعلام میشود
  • ساعت شروع دوره: به زودی اعلام میشود
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   تومان
   تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
 • .