دوره کلاس آنلاین روانشناسی نیترو ۱۴۰۳

توضیحات :
دکتر خاکساری
تاریخ شروع دوره: 1402/12/03
ساعت آموزش: پنجشنبه‌ها ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۰۰
خرید دوره
قیمت درس
قیمت منطقه اول 900,000 تومان قیمت منطقه دوم 860,000 تومان قیمت منطقه سوم 810,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.