دوره زمین شناسی ری استارت ۱۴۰۳

توضیحات :

برخی از اجرام و پدیده‌های آسمانی به وسیله کاوشگران شناسایی شده‌اند و برخی دیگر، تاکنون حتی رصد هم نشده اند و اطلاعی از آنها در دست نیست. اندازه‌گیری‌های نجومی نشان می‌دهند که کیهان درحال گسترش است و کهکشان‌ها درحال دورشدن از یکدیگر هستند. این کتاب شامل ۷ فصل می‌باشد. در این دوره زمین شناسی پایه یازدهم به صورت جامع و کامل تدریس می‌شود.

دکتر رجایی
تاریخ شروع دوره: 1402/07/10
ساعت آموزش: دوشنبه‌ها ساعت ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۱۵
خرید دوره
قیمت درس
قیمت منطقه 1 2,900,000 تومان قیمت منطقه ۲ 2,760,000 تومان قیمت منطقه ۳ 2,610,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.