دوره کلاس آنلاین زمین شناسی نیترو ۱۴۰۳

توضیحات :

در این دوره جمع بندی اصولی درس زمین شناسی رشته تجربی همراه با نکات و تست به صورت جامع و کامل انجام می شود. این دوره قابل استفاده برای تمامی سطوح دانش آموزان میباشد و در حدود ۷ جلسه به اتمام میرسد.

دکتر رجایی
تاریخ شروع دوره: 1402/12/07
ساعت آموزش: دوشنبه‌ها ساعت 20:30 الی 21:45
خرید دوره
قیمت درس
قیمت منطقه اول 1,500,000 تومانقیمت منطقه دوم 1,430,000 تومانقیمت منطقه سوم 1,350,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.