دوره زیست شناسی ری استارت ۱۴۰۳

توضیحات :

زیست‌شناسی یا بیولوژی از علوم طبیعی و دانش مربوط به کاوش درباره جانداران است. این دانش به بررسی ویژگی‌ها و رفتار جانداران، چگونگی پیدایش گونه‌ها و افراد و نیز به بررسی تعامل جانداران با یکدیگر و محیط پیرامونشان می‌پردازد. در این دوره زیست شناسی هر سه پایه دهم تا دوازدهم به صورت جامع و کامل تدریس می‌شود.

دکتر حنیف عظیمی
تاریخ شروع دوره: 1402/07/08
ساعت آموزش: شنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
خرید دوره
قیمت درس
قیمت منطقه 1 2,900,000 تومان قیمت منطقه ۲ 2,760,000 تومان قیمت منطقه ۳ 2,610,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.