دوره کلاس آنلاین شیمی نیترو ۱۴۰۳

توضیحات :
 • دکتر رضا بابایی

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/12/20
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰، جلسات فوق العاده طبق طرح درس اعلام خواهد شد
  • توضیحات:

   ۱- اين دوره برای تمامی دانش آموزان با هر میزان از سطح تسلط بر مطالب شیمی مناسب است.
   ۲- اين دوره شما را براى كنكور ارديبهشت ماه و تير ماه به طور كامل آماده ميكند.
   ۳- سى و شش ويدئو آموزشى آفلاين( مجموعاً حدود ٢٣ ساعت آموزش) در پنل شما بارگذاری میشود.
   ۴- شما با توجه به طرح درس هر جلسه، ويدئوهاى آموزشى مربوط به آن جلسه را پيش از برگزارى كلاس به دقت ميبينيد و صفحات كتاب درسى مشخص شده را به دقت مطالعه ميكنيد تا با تسلط و آمادگى بيشتر در كلاس و آزمون آن جلسه شركت كنيد.
   ۵- هشت جلسه کلاس به صورت آنلاین و در قالب تست هاي زماندار( آزمون) برگزار میشود.
   ۶- در هر جلسه از کلاس، با بررسی سوالات جامع و متنوع، تمامی مطالب، نكات و متن كتاب درسی به طور کامل بررسی، مرور و جمع بندی ميشود.
   ۷- شما با پاسخدهى به سوالات به صورت زماندار، ضمن تقویت مهارت مديريت زمان، با دقت کامل به کلاس و بررسی تمام گزینه ها، تسلط خود را به مطالب افزايش میدهید.
   ۸- با مشاهده نتیجه آزمون خود در انتهای کلاس، ميتوانيد خود را به خوبى محك زده و نتايج خود را هر جلسه ارتقا دهيد.
   ۹- بعد از هر جلسه از کلاس، تکلیف مربوط به آن جلسه، روی پنل شما بارگذاری میشود که تا پیش از جلسه بعدی كلاس بايد آن را انجام دهيد.
   ۱۰- قبل از برگزاری هر جلسه از کلاس، یک آزمون از مباحث جلسه قبل، روی پنل شما قرار میگیرد که بايد در آن شرکت كنيد.

  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  1,800,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  1,710,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  1,620,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • استاد محمدرضا آقاجانی

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/12/27
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰ ، از فروردین ماه روزهای شنبه ساعت ۱۹:۱۵ الی ۲۲:۳۰ اضافه خواهد شد
  • توضیحات:

   از فروردین ماه روزهای شنبه ساعت ۱۹:۱۵ الی ۲۲:۳۰ اضافه خواهد شد

  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  1,500,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  1,430,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  1,350,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • استاد فرهاد مددی

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/12/20
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰ ، جلسات فوق العاده طبق طرح درس اعلام خواهد شد
  • توضیحات:
  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  1,500,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  1,430,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  1,350,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • دکتر طه مهدوی

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/12/13
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جلسات فوق العاده طبق طرح درس اعلام خواهد شد
  • توضیحات:
  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  1,500,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  1,430,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  1,350,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • دکتر رضا بابایی
  استاد محمدرضا آقاجانی
  استاد فرهاد مددی
  دکتر طه مهدوی
  • تاریخ شروع دوره: 1402/12/20
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰، جلسات فوق العاده طبق طرح درس اعلام خواهد شد
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   1,800,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   1,710,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   1,620,000 تومان
   تومان
  • ۱- اين دوره برای تمامی دانش آموزان با هر میزان از سطح تسلط بر مطالب شیمی مناسب است.
   ۲- اين دوره شما را براى كنكور ارديبهشت ماه و تير ماه به طور كامل آماده ميكند.
   ۳- سى و شش ويدئو آموزشى آفلاين( مجموعاً حدود ٢٣ ساعت آموزش) در پنل شما بارگذاری میشود.
   ۴- شما با توجه به طرح درس هر جلسه، ويدئوهاى آموزشى مربوط به آن جلسه را پيش از برگزارى كلاس به دقت ميبينيد و صفحات كتاب درسى مشخص شده را به دقت مطالعه ميكنيد تا با تسلط و آمادگى بيشتر در كلاس و آزمون آن جلسه شركت كنيد.
   ۵- هشت جلسه کلاس به صورت آنلاین و در قالب تست هاي زماندار( آزمون) برگزار میشود.
   ۶- در هر جلسه از کلاس، با بررسی سوالات جامع و متنوع، تمامی مطالب، نكات و متن كتاب درسی به طور کامل بررسی، مرور و جمع بندی ميشود.
   ۷- شما با پاسخدهى به سوالات به صورت زماندار، ضمن تقویت مهارت مديريت زمان، با دقت کامل به کلاس و بررسی تمام گزینه ها، تسلط خود را به مطالب افزايش میدهید.
   ۸- با مشاهده نتیجه آزمون خود در انتهای کلاس، ميتوانيد خود را به خوبى محك زده و نتايج خود را هر جلسه ارتقا دهيد.
   ۹- بعد از هر جلسه از کلاس، تکلیف مربوط به آن جلسه، روی پنل شما بارگذاری میشود که تا پیش از جلسه بعدی كلاس بايد آن را انجام دهيد.
   ۱۰- قبل از برگزاری هر جلسه از کلاس، یک آزمون از مباحث جلسه قبل، روی پنل شما قرار میگیرد که بايد در آن شرکت كنيد.

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
  • تاریخ شروع دوره: 1402/12/27
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰ ، از فروردین ماه روزهای شنبه ساعت ۱۹:۱۵ الی ۲۲:۳۰ اضافه خواهد شد
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   1,500,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   1,430,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   1,350,000 تومان
   تومان
  • از فروردین ماه روزهای شنبه ساعت ۱۹:۱۵ الی ۲۲:۳۰ اضافه خواهد شد

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
  • تاریخ شروع دوره: 1402/12/20
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰ ، جلسات فوق العاده طبق طرح درس اعلام خواهد شد
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   1,500,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   1,430,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   1,350,000 تومان
   تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
  • تاریخ شروع دوره: 1402/12/13
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جلسات فوق العاده طبق طرح درس اعلام خواهد شد
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   1,500,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   1,430,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   1,350,000 تومان
   تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
 • .