دوره عربی اختصاصی ری‌ استارت ۱۴۰۳

توضیحات :

زبان عربی یکی از زبان‌های سامی و یکی از شش زبان‌ رسمی سازمان ملل متحد، زبان مقدس در اسلام، زبان رسمی در جهان عرب، و زبان اقلیت در بقیه کشورهای شمال آفریقا است. عربی؛ زبان رسمی ۲۵ کشور و با ۴۰۰ میلیون نفر گویشور، جزء پرگویش‌ترین زبان‌های جهان می‌باشد.

استاد فلاح
تاریخ شروع دوره: 1402/08/09
ساعت آموزش: شنبه‌ها ساعت ۲۱:۰۰ الی ۲۳:۳۰
خرید دوره
قیمت درس
قیمت منطقه 1 2,120,000 تومان قیمت منطقه ۲ 2,020,000 تومان قیمت منطقه ۳ 1,910,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.