دوره عربی آنلاین ری استارت ۱۴۰۳

توضیحات :

زبان عربی یکی از زبان‌های سامی و یکی از شش زبان‌های رسمی سازمان ملل متحد، زبان مقدس در اسلام، زبان رسمی در جهان عرب، و زبان اقلیت در بقیه کشورهای شمال آفریقا است. عربی زبان رسمی ۲۵ کشور و با ۴۰۰ میلیون نفر گویشور جزء پرگویش‌ترین زبان‌های جهان است. در این دوره عربی پایه دوازدهم به صورت جامع و کامل تدریس می‌شود.

استاد فلاح
تاریخ شروع دوره: 1402/08/09
ساعت آموزش: سه‌شنبه‌ها ساعت 19:15 الی 21:15
خرید دوره
قیمت درس
قیمت منطقه 1 990,000 تومانقیمت منطقه ۲ 940,500 تومانقیمت منطقه ۳ 891,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.