دوره مشاوره سه ماهه فرهنگیان نیترو ۱۴۰۳

توضیحات :
دکتر حسن همت یار
تاریخ شروع دوره: 1402/12/03
ساعت آموزش: پنجشنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۳۰
خرید دوره
قیمت درس
قیمت منطقه اول 3,900,000 تومان قیمت منطقه دوم 3,710,000 تومان قیمت منطقه سوم 3,510,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.