دوره مشاوره و برنامه ریزی جامع کاموا ۱۴۰۳

توضیحات :
 • دکتر بهروز محمودی

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/10/28
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰
  • توضیحات:

   در این دوره که ویژه رشته های تجربی، ریاضی، انسانی و زبان می باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط پشتیبانان ارشد تیم دکتر محمودی و با تایید شخص ایشان انجام میشود به نحوی که بصورت هفتگی برای دانش آموز برنامه ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز بصورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش آموز بصورت تماس صوتی بوده و دانش آموز از طریق آزمون های شخصی سازی شده سنجیده میشود. نتایج آزمون ها و گزارش مطالعات و عملکرد دانش آموز بصورت هفتگی به اولیا اطلاع رسانی میشود. این دوره شامل کارگاه مشاوره گروهی آنلاین نیز میباشد که این کارگاه ها مستقیما روی کیفیت و اثر بخشی مطالعه تاثیر دارند و در این جلسات نحوه مطالعه دروس، اصول تست زنی و آزمون دادن، اصول خلاصه نویسی، تحلیل آزمون و ... در حدود 33 جلسه توسط دکتر محمودی آموزش داده میشود. این دوره از ۲۸ دی ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 میباشد.

  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  3,900,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  3,750,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  3,350,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • دکتر حسن همت‌یار

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/10/28
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۳۰
  • توضیحات:

   در این دوره که ویژه رشته های تجربی، ریاضی، انسانی و زبان می باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط پشتیبانان ارشد تیم دکتر همت یار و با تایید شخص ایشان انجام میشود به نحوی که بصورت هفتگی برای دانش آموز برنامه ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز بصورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش آموز بصورت تماس صوتی بوده و دانش آموز از طریق آزمون های شخصی سازی شده سنجیده میشود. روند پیشروی دانش آموزان توسط مشاور ارشد نیز رصد شده و یکبار در ماه از طرف مشاور ارشد با دانش آموز و یکبار در ماه از طرف مجموعه با اولیا دانش آموز تماس تلفنی برقرار میشود. این دوره شامل کارگاه آنلاین نیز میباشد که در این کارگاه ها نحوه مطالعه، افزایش دقت، سرعت مطالعه، مدیریت زمان، خلاصه نویسی و... توسط دکتر همت یار آموزش داده میشود. جلسات آنلاین از ۲۸ دی ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 میباشد.

  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  3,900,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  3,750,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  3,350,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • استاد سارنگ عسگری

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/10/28
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۳۰
  • توضیحات:

   در این دوره که ویژه رشته های تجربی، ریاضی، انسانی و زبان می باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط پشتیبانان ارشد تیم استاد عسگری و با تایید شخص ایشان انجام میشود به نحوی که بصورت هفتگی برای دانش آموز برنامه ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز بصورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش آموز بصورت تماس بوده و دانش آموز از طریق آزمون های شخصی سازی شده هفتگی به صلاحدید پشتیبانان، سنجیده میشود. این دوره شامل کارگاه آنلاین نیز میباشد که در این کارگاه ها نحوه مطالعه دروس، آموزش تست زنی، تمرکز، تحلیل آزمون و ... در 43 جلسه توسط استاد عسگری آموزش داده میشود. این دوره از ۲۸ دی ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 میباشد.

  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  3,587,500 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  3,408,125 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  3,228,750 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • دکتر سعید فرهادی

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/10/29
  • ساعت شروع دوره: جمعه‌ها ساعت 20:30 الی 22:30
  • توضیحات:

   در این دوره که ویژه رشته انسانی می باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط پشتیبانان ارشد تیم دکتر فرهادی و با تایید شخص ایشان انجام میشود به نحوی که بصورت هفتگی برای دانش آموز برنامه ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز بصورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش آموز بصورت تماس بوده و دانش آموز از طریق آزمون های شخصی سازی شده بصورت 2 هفته یکبار، سنجیده میشود. نتایج آزمون ها و گزارش مطالعات و عملکرد دانش آموز بصورت ماهانه به اولیا اطلاع رسانی میشود و دانش آموز هر 2 ماه یکبار با دکتر فرهادی مشاوره تلفنی خواهد داشت. این دوره شامل کارگاه آنلاین نیز میباشد که در این کارگاه ها نحوه مطالعه، اصول تست زنی، استرس و اضطراب، اصول تمرکز و... توسط دکتر فرهادی آموزش داده میشود. این دوره از 29 دی ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 میباشد.

  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  3,600,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  3,420,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  3,240,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • استاد مجید آذرکیش

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/10/29
  • ساعت شروع دوره: جمعه‌ها ساعت ۲۰ الی ۲۱:۳۰
  • توضیحات:

   در این دوره که ویژه رشته های تجربی، ریاضی، انسانی و زبان می باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط پشتیبانان ارشد تیم استاد آذرکیش و با تایید شخص ایشان انجام میشود به نحوی که بصورت هفتگی برای دانش آموز برنامه ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز بصورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش آموز بصورت تماس هفتگی بوده و دانش آموز از طریق آزمون های شخصی سازی شده از برنامه به صلاحدید پشتیبانان، سنجیده میشود. این دوره شامل کارگاه آنلاین نیز میباشد که در این کارگاه ها نحوه مطالعه دروس، آموزش تست زنی، تمرکز، تحلیل آزمون و ... توسط استاد آذرکیش آموزش داده میشود علاوه بر آن لینک گروه های رفع اشکال تیم استاد آذرکیش برای دروس مختلف برای دانش آموز ارسال می شود. این دوره از ۲۹ دی ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 میباشد.

  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  2,940,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  2,800,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  2,650,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • استاد محمدرضا اصلانی

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/10/28
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰
  • توضیحات:

   در این دوره که ویژه رشته های تجربی، ریاضی، انسانی و زبان می باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط استاد اصلانی انجام میشود به نحوی که بصورت هفتگی برای دانش آموز برنامه ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز بصورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط استاد با دانش آموز بصورت تماس صوتی بوده و دانش آموز از طریق آزمون های شخصی سازی شده سنجیده میشود. نتایج آزمون ها و گزارش مطالعات و عملکرد دانش آموز بصورت ماهانه به اولیا اطلاع رسانی میشود. این دوره شامل کارگاه آنلاین نیز میباشد که در این کارگاه ها نحوه مطالعه، اصول تست زنی، هنر آزمون دادن و... آموزش داده میشود. این دوره از ۲۸ دی ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 میباشد.

  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  3,587,500 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  3,408,125 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  3,228,750 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • استاد میثم خوش سیما

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/10/29
  • ساعت شروع دوره: جمعه‌ها ساعت ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰
  • توضیحات:

   در این دوره که ویژه رشته های تجربی، ریاضی، انسانی و زبان می باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط پشتیبانان ارشد تیم استاد خوش سیما و با تایید شخص ایشان انجام میشود به نحوی که ابتدا گروه پیگیری تشکیل میشود که اعضا آن استاد + همیار مشاور + دانش آموز + اولیا دانش آموز می باشند و سپس بصورت هفتگی برای دانش آموز برنامه ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز بصورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش آموز بصورت تماس صوتی بوده و دانش آموز از طریق آزمون های شخصی سازی شده هفتگی و آزمون های گروهی سنجیده میشود، ارتباط با اولیا بصورت ماهانه و هفتگی صورت می پذیرد و این دوره شامل جلسات فردی ماهانه با استاد می باشد. این دوره شامل کارگاه آنلاین نیز میباشد که در این کارگاه ها نحوه مطالعه دروس، اصول تست زنی، مهرت آزمون دادن، اصول خلاصه نویسی و... توسط استاد خوش سیما آموزش داده میشود. این دوره از ۲۹ دی ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 میباشد.

  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  3,750,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  3,570,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  3,380,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • دکتر بهروز محمودی
  دکتر حسن همت‌یار
  استاد سارنگ عسگری
  دکتر سعید فرهادی
  استاد مجید آذرکیش
  استاد محمدرضا اصلانی
  استاد میثم خوش سیما
  • تاریخ شروع دوره: 1402/10/28
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   3,900,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   3,750,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   3,350,000 تومان
   تومان
  • در این دوره که ویژه رشته های تجربی، ریاضی، انسانی و زبان می باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط پشتیبانان ارشد تیم دکتر محمودی و با تایید شخص ایشان انجام میشود به نحوی که بصورت هفتگی برای دانش آموز برنامه ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز بصورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش آموز بصورت تماس صوتی بوده و دانش آموز از طریق آزمون های شخصی سازی شده سنجیده میشود. نتایج آزمون ها و گزارش مطالعات و عملکرد دانش آموز بصورت هفتگی به اولیا اطلاع رسانی میشود. این دوره شامل کارگاه مشاوره گروهی آنلاین نیز میباشد که این کارگاه ها مستقیما روی کیفیت و اثر بخشی مطالعه تاثیر دارند و در این جلسات نحوه مطالعه دروس، اصول تست زنی و آزمون دادن، اصول خلاصه نویسی، تحلیل آزمون و ... در حدود 33 جلسه توسط دکتر محمودی آموزش داده میشود. این دوره از ۲۸ دی ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 میباشد.

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
  • تاریخ شروع دوره: 1402/10/28
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۳۰
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   3,900,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   3,750,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   3,350,000 تومان
   تومان
  • در این دوره که ویژه رشته های تجربی، ریاضی، انسانی و زبان می باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط پشتیبانان ارشد تیم دکتر همت یار و با تایید شخص ایشان انجام میشود به نحوی که بصورت هفتگی برای دانش آموز برنامه ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز بصورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش آموز بصورت تماس صوتی بوده و دانش آموز از طریق آزمون های شخصی سازی شده سنجیده میشود. روند پیشروی دانش آموزان توسط مشاور ارشد نیز رصد شده و یکبار در ماه از طرف مشاور ارشد با دانش آموز و یکبار در ماه از طرف مجموعه با اولیا دانش آموز تماس تلفنی برقرار میشود. این دوره شامل کارگاه آنلاین نیز میباشد که در این کارگاه ها نحوه مطالعه، افزایش دقت، سرعت مطالعه، مدیریت زمان، خلاصه نویسی و... توسط دکتر همت یار آموزش داده میشود. جلسات آنلاین از ۲۸ دی ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 میباشد.

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
  • تاریخ شروع دوره: 1402/10/28
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۳۰
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   3,587,500 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   3,408,125 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   3,228,750 تومان
   تومان
  • در این دوره که ویژه رشته های تجربی، ریاضی، انسانی و زبان می باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط پشتیبانان ارشد تیم استاد عسگری و با تایید شخص ایشان انجام میشود به نحوی که بصورت هفتگی برای دانش آموز برنامه ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز بصورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش آموز بصورت تماس بوده و دانش آموز از طریق آزمون های شخصی سازی شده هفتگی به صلاحدید پشتیبانان، سنجیده میشود. این دوره شامل کارگاه آنلاین نیز میباشد که در این کارگاه ها نحوه مطالعه دروس، آموزش تست زنی، تمرکز، تحلیل آزمون و ... در 43 جلسه توسط استاد عسگری آموزش داده میشود. این دوره از ۲۸ دی ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 میباشد.

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
  • تاریخ شروع دوره: 1402/10/29
  • ساعت شروع دوره: جمعه‌ها ساعت 20:30 الی 22:30
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   3,600,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   3,420,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   3,240,000 تومان
   تومان
  • در این دوره که ویژه رشته انسانی می باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط پشتیبانان ارشد تیم دکتر فرهادی و با تایید شخص ایشان انجام میشود به نحوی که بصورت هفتگی برای دانش آموز برنامه ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز بصورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش آموز بصورت تماس بوده و دانش آموز از طریق آزمون های شخصی سازی شده بصورت 2 هفته یکبار، سنجیده میشود. نتایج آزمون ها و گزارش مطالعات و عملکرد دانش آموز بصورت ماهانه به اولیا اطلاع رسانی میشود و دانش آموز هر 2 ماه یکبار با دکتر فرهادی مشاوره تلفنی خواهد داشت. این دوره شامل کارگاه آنلاین نیز میباشد که در این کارگاه ها نحوه مطالعه، اصول تست زنی، استرس و اضطراب، اصول تمرکز و... توسط دکتر فرهادی آموزش داده میشود. این دوره از 29 دی ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 میباشد.

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
  • تاریخ شروع دوره: 1402/10/29
  • ساعت شروع دوره: جمعه‌ها ساعت ۲۰ الی ۲۱:۳۰
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   2,940,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   2,800,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   2,650,000 تومان
   تومان
  • در این دوره که ویژه رشته های تجربی، ریاضی، انسانی و زبان می باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط پشتیبانان ارشد تیم استاد آذرکیش و با تایید شخص ایشان انجام میشود به نحوی که بصورت هفتگی برای دانش آموز برنامه ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز بصورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش آموز بصورت تماس هفتگی بوده و دانش آموز از طریق آزمون های شخصی سازی شده از برنامه به صلاحدید پشتیبانان، سنجیده میشود. این دوره شامل کارگاه آنلاین نیز میباشد که در این کارگاه ها نحوه مطالعه دروس، آموزش تست زنی، تمرکز، تحلیل آزمون و ... توسط استاد آذرکیش آموزش داده میشود علاوه بر آن لینک گروه های رفع اشکال تیم استاد آذرکیش برای دروس مختلف برای دانش آموز ارسال می شود. این دوره از ۲۹ دی ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 میباشد.

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
  • تاریخ شروع دوره: 1402/10/28
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   3,587,500 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   3,408,125 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   3,228,750 تومان
   تومان
  • در این دوره که ویژه رشته های تجربی، ریاضی، انسانی و زبان می باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط استاد اصلانی انجام میشود به نحوی که بصورت هفتگی برای دانش آموز برنامه ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز بصورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط استاد با دانش آموز بصورت تماس صوتی بوده و دانش آموز از طریق آزمون های شخصی سازی شده سنجیده میشود. نتایج آزمون ها و گزارش مطالعات و عملکرد دانش آموز بصورت ماهانه به اولیا اطلاع رسانی میشود. این دوره شامل کارگاه آنلاین نیز میباشد که در این کارگاه ها نحوه مطالعه، اصول تست زنی، هنر آزمون دادن و... آموزش داده میشود. این دوره از ۲۸ دی ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 میباشد.

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
  • تاریخ شروع دوره: 1402/10/29
  • ساعت شروع دوره: جمعه‌ها ساعت ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   3,750,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   3,570,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   3,380,000 تومان
   تومان
  • در این دوره که ویژه رشته های تجربی، ریاضی، انسانی و زبان می باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط پشتیبانان ارشد تیم استاد خوش سیما و با تایید شخص ایشان انجام میشود به نحوی که ابتدا گروه پیگیری تشکیل میشود که اعضا آن استاد + همیار مشاور + دانش آموز + اولیا دانش آموز می باشند و سپس بصورت هفتگی برای دانش آموز برنامه ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز بصورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش آموز بصورت تماس صوتی بوده و دانش آموز از طریق آزمون های شخصی سازی شده هفتگی و آزمون های گروهی سنجیده میشود، ارتباط با اولیا بصورت ماهانه و هفتگی صورت می پذیرد و این دوره شامل جلسات فردی ماهانه با استاد می باشد. این دوره شامل کارگاه آنلاین نیز میباشد که در این کارگاه ها نحوه مطالعه دروس، اصول تست زنی، مهرت آزمون دادن، اصول خلاصه نویسی و... توسط استاد خوش سیما آموزش داده میشود. این دوره از ۲۹ دی ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 میباشد.

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
 • .