دوره مشاوره ۱ ماهه نیترو ۱۴۰۳

توضیحات :
استاد میثم خوش‌سیما
تاریخ شروع دوره: 1402/12/04
ساعت آموزش: جمعه‌ها ساعت ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰
خرید دوره
قیمت درس
قیمت منطقه اول 1,900,000 تومانقیمت منطقه دوم 1,810,000 تومانقیمت منطقه سوم 1,710,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.