دوره مشاوره ۱ ماهه کاموا کنکور ۱۴۰۳

توضیحات :
استاد میثم خوش‌سیما
تاریخ شروع دوره: 1402/10/00
ساعت آموزش: جمعه‌ها ساعت ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰
خرید دوره
قیمت درس

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.