دوره کلاس آنلاین هندسه نیترو ۱۴۰۳

توضیحات :
 • استاد مجید علایی نسب

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/12/14
  • ساعت شروع دوره: روزهای دوشنبه ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰، جلسات فوق‌العاده طبق طرح درس اعلام خواهد شد
  • توضیحات:
  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  1,500,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  1,430,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  1,350,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • استاد حمید ناصر

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/12/21
  • ساعت شروع دوره: روزهای دوشنبه، ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰، جلسات فوق‌العاده طبق طرح درس اعلام خواهد شد
  • توضیحات:
  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  1,500,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  1,430,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  1,350,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • استاد مجید علایی نسب
  استاد حمید ناصر
  • تاریخ شروع دوره: 1402/12/14
  • ساعت شروع دوره: روزهای دوشنبه ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰، جلسات فوق‌العاده طبق طرح درس اعلام خواهد شد
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   1,500,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   1,430,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   1,350,000 تومان
   تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
  • تاریخ شروع دوره: 1402/12/21
  • ساعت شروع دوره: روزهای دوشنبه، ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰، جلسات فوق‌العاده طبق طرح درس اعلام خواهد شد
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   1,500,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   1,430,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   1,350,000 تومان
   تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
 • .