دوره کلاس‌های آنلاین خلاقیت تصویری و تجسمی نیترو ۱۴۰۳

توضیحات :
استاد آزاد
تاریخ شروع دوره: 1403/01/17
ساعت آموزش: جمعه‌ها ساعت 13:30 الی 16:15
خرید دوره
قیمت درس
قیمت منطقه 1 2,390,000 تومانقیمت منطقه ۲ 2,270,000 تومانقیمت منطقه ۳ 2,150,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.