دوره کلاس آنلاین جامع خلاقیت نمایشی ۱۴۰۳

توضیحات :

هنرهای تجسمی به طور عمده به هنرهایی گفته میشود که با ساختن و شکل دادن به مواد و مصالح ارتباط داشته باشد به عبارتی تجسم یا به جسمیت درآمدن باورها، تخیلات، ایده‌ها و احساسات هنرمند به وسیله مواد قابل رویت محسوب میشود. در این دوره خلاقیت تصویری و تجسمی به صورت جامع و کامل تدریس میشود.

استاد پریناز شاد
تاریخ شروع دوره: 1402/08/12
ساعت آموزش: جمعه‌ها ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۳۰
خرید دوره
قیمت درس
قیمت منطقه 1 1,850,000 تومان قیمت منطقه ۲ 1,760,000 تومان قیمت منطقه ۳ 1,660,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.