دوره کلاس‌های آنلاین درک عمومی ریاضی – فیزیک و ترسیم فنی نیترو ۱۴۰۳

توضیحات :
استاد پازوکی
تاریخ شروع دوره: 1403/01/20
ساعت آموزش: دوشنبه‌ها ساعت ۱1:15 الی ۱4:30
خرید دوره
قیمت درس

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.