دوره کلاس آنلاین جامع درک عمومی ریاضی – فیزیک و ترسیم فنی ۱۴۰۳

توضیحات :

در این دوره که هر سه درس ریاضی-فیزیک و ترسیم فنی کنکور هنر به صورت پایه ای تدریس و همزمان تست و تمرین حل می شود. دانش‌آموزان همراه با کلاس و جزوه ای که از قبل در اختیارشان قرار میگرد توانایی حل تست‌های ساده را بدست می آورد و برای فهم مطالب و به خاطر سپردن ساده تر مطالب فیلم‌های کوتاه و تصاویر در هر بخش ارائه می شود. تست‌های سطح نوع دوم و پاسخ تشریحی آن ها، توانایی دانش آموز را ارتقا داده بستر حل کردن سوالات ابتکاری را فراهم می کند.

محور اصلی کلاس، آموزش و زمان بندی بر اساس سرفصل های درس ریاضی و سرفصل های مشترک ریاضی و ترسیم فنی است و پس از درک مطالب در هر سرفصل، راه های کوتاه و روش های تستی آموزش داده شده و به کمک تست های طبقه بندی شده و آزمون های کلاسی، دانش آموزان در مواجهه با سوال های پیچیده توانمند تر می شوند.

استاد آذین پازوکی
تاریخ شروع دوره: 1402/08/15
ساعت آموزش: دوشنبه‌ها ساعت ۱۱:۱۵ تا ۱۴:۴۵
خرید دوره
قیمت درس
قیمت منطقه 1 3,050,000 تومان قیمت منطقه ۲ 2,890,000 تومان قیمت منطقه ۳ 2,770,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.