دوره کلاس‌ آنلاین جامع تاریخ و جغرافی ۱۴۰۳

توضیحات :

شناخت جهان و کشوری که در آن زندگی می‌کنید به شما کمک خواهد کرد که شرایط و آینده بهتری را برای خود و دیگران رقم بزنید. علم تاریخ یکی از ابزارهای مناسب برای رسیدن به چنین شناختی است که از طریق تجزیه، تحلیل و تفسیر رویدادها و تحولات تاریخی حاصل می‌شود. در این دوره تاریخ و جغرافیا هر سه پایه دهم تا دوازدهم به صورت جامع و کامل تدریس می‌شود.

استاد بیگدلی
تاریخ شروع دوره: 1402/05/09
ساعت آموزش: دوشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
خرید دوره
قیمت درس
قیمت منطقه ۱ 1,950,000 تومانقیمت منطقه ۲ 1,860,000 تومانقیمت منطقه ۳ 1,760,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.