دوره کلاس‌ آنلاین ادبیات اختصاصی کاموا ۱۴۰۳

توضیحات :

کتاب علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم از چهار فصل تشکیل شده است. محتوای هر فصل نیز شامل سه درس به صورت ترکیبی از علوم و فنون ادبی است. هر فصل با درس تاریخ ادبیات یا سبک شناسی آغاز می‌شود. در درس‌های تاریخ ادبیات و سبک شناسی، سیر تاریخی زبان و ادبیات فارسی از پیش از قرن دوازدهم تا امروز تبیین می‌شود و در کنار ویژگی‌های تاریخی، به ویژگی‌های سبکی آثار نظم و نثر ادبی نیز پرداخته می‌شود. در این دوره ادبیات اختصاصی هر سه پایه دهم تا دوازدهم به‌صورت فشرده و کامل تدریس می‌شود.

استاد قاضی
تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
ساعت آموزش: چهارشنبه‌ها ساعت ۱۹:۱۵ الی ۲۲:۰۰
خرید دوره
قیمت درس
قیمت منطقه 1 850,000 تومان قیمت منطقه ۲ 810,000 تومان قیمت منطقه ۳ 730,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.