دوره کلاس آنلاین اقتصاد نکته و تست + آموزش استاد کریمی ۱۴۰۳

توضیحات :
 • اقتصاد نکته و تست ۱۴۰۳

  استاد فیروز کریمی
  • اقتصاد نکته و تست ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد فیروز کریمی
  • تاریخ شروع دوره: 1402/12/02
  • ساعت شروع دوره: چهارشنبه‌ها ساعت 20:۳۰ الی 23:۰۰
 • اقتصاد کاموا ۱۴۰۳

  استاد فیروز کریمی
  • اقتصاد کاموا ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد فیروز کریمی
  • تاریخ شروع دوره: 1402/10/28
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت 12:۳۰ الی ۱۴:۳۰
خرید دوره
قیمت درس
1,400,000 تومان
قیمت با تخفیف

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.