دوره کلاس آنلاین اقتصاد جامع کنکور ۱۴۰۳

توضیحات :

علم اقتصاد بخشی از دانش بشری است که در طول دو قرن اخیر اهمیت زیادی یافته است. این درس بین رشته‌های مختلف این علوم، جایگاه ویژهای دارد. رشته شاخه‌ای از علوم اجتماعی است. این امر نیز اهمیت یافتن روزافزون مسائل و موضوعات اقتصادی در زندگی بشر امروزی است. در این دوره اقتصاد پایه دهم به صورت جامع و کامل تدریس می‌شود.

 • دکتر حسین خاکساری

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/11
  • ساعت شروع دوره: چهارشنبه ها ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۰۰
  • توضیحات:
  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  1,950,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  1,860,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  1,760,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • استاد فیروز کریمی

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/12
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۰۰
  • توضیحات:
  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  1,950,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  1,860,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  1,760,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • دکتر حسین خاکساری
  استاد فیروز کریمی
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/11
  • ساعت شروع دوره: چهارشنبه ها ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۰۰
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   1,950,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   1,860,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   1,760,000 تومان
   تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/12
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۰۰
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   1,950,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   1,860,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   1,760,000 تومان
   تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
 • .