دوره کلاس آنلاین تاریخ و جغرافی نیترو ۱۴۰۳

توضیحات :
استاد بیگدلی
تاریخ شروع دوره: 1402/12/07
ساعت آموزش: دوشنبه‌ها 15:00 الی 19:00
خرید دوره
قیمت درس
قیمت منطقه یک 900,000 تومان قیمت منطقه دو 860,000 تومان قیمت منطقه سه 810,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.