دوره کلاس‌ آنلاین تاریخ و جغرافی کاموا ۱۴۰۳

توضیحات :

شناخت جهان و کشوری که در آن زندگی می‌کنید به شما کمک خواهد کرد که شرایط و آینده بهتری را برای خود و دیگران رقم بزنید. علم تاریخ یکی از ابزارهای مناسب برای رسیدن به چنین شناختی است که از طریق تجزیه، تحلیل و تفسیر رویدادها و تحولات تاریخی حاصل می‌شود. در این دوره تاریخ و جغرافیا هر سه پایه دهم تا دوازدهم به‌صورت فشرده و کامل تدریس می‌شود.

استاد بیگدلی
تاریخ شروع دوره: 1402/10/26
ساعت آموزش: سه شنبه‌ها ساعت ۱۱:۱۵ الی ۱۴:۳۰
خرید دوره
قیمت درس
قیمت منطقه 1 850,000 تومان قیمت منطقه ۲ 810,000 تومان قیمت منطقه ۳ 730,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.