دوره کلاس آنلاین جامعه شناسی نکته و تست + آموزش استاد بیگدلی ۱۴۰۳

توضیحات :
 • جامعه شناسی نکته و تست ۱۴۰۳

  استاد پیمان‌ بیگدلی
  • جامعه شناسی نکته و تست ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد پیمان‌ بیگدلی
  • تاریخ شروع دوره: 1402/12/15
  • ساعت شروع دوره: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰
 • جامعه شناسی کاموا ۱۴۰۳

  استاد پیمان‌ بیگدلی
  • جامعه شناسی کاموا ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد پیمان‌ بیگدلی
  • تاریخ شروع دوره: 1402/10/28
  • ساعت شروع دوره: پنج شنبه‌ها ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
خرید دوره
قیمت درس
1,400,000 تومان
قیمت با تخفیف

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.