دوره کلاس آنلاین حسابان نکته و تست + آموزش استاد نقیه ۱۴۰۳

توضیحات :
 • حسابان نکته و تست ۱۴۰۳

  استاد محمد‌ سجاد نقیه
  • حسابان نکته و تست ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد محمد‌ سجاد نقیه
  • تاریخ شروع دوره: 1402/12/19
  • ساعت شروع دوره: شنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
 • حسابان کاموا ۱۴۰۳

  استاد محمد‌ سجاد نقیه
  • حسابان کاموا ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد محمد‌ سجاد نقیه
  • تاریخ شروع دوره: 1402/10/23
  • ساعت شروع دوره: شنبه‌ها ساعت 11:۰۰ الی 14:۳۰
خرید دوره
قیمت درس
2,400,000 تومان
قیمت با تخفیف

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.