دوره کلاس‌ آنلاین خواص مواد نیترو ۱۴۰۳

توضیحات :
استاد امیرعلی کریمیان
تاریخ شروع دوره: 1403/01/17
ساعت آموزش: جمعه‌ها ساعت 08:00 الی 11:00
خرید دوره
قیمت درس

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.