دوره کلاس آنلاین روانشناسی نکته و تست + آموزش دکتر خاکساری ۱۴۰۳

توضیحات :
 • روانشناسی نکته و تست ۱۴۰۳

  دکتر حسین خاکساری
  • روانشناسی نکته و تست ۱۴۰۳
  • نام استاد: دکتر حسین خاکساری
  • تاریخ شروع دوره: 1402/12/03
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت 15:30 الی 17:00
 • روانشناسی کاموا ۱۴۰۳

  دکتر حسین خاکساری
  • روانشناسی کاموا ۱۴۰۳
  • نام استاد: دکتر حسین خاکساری
  • تاریخ شروع دوره: 1402/10/24
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۰۸:00 الی 09:۰۰
خرید دوره
قیمت درس
1,400,000 تومان
قیمت با تخفیف

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.