دوره کلاس آنلاین روانشناسی کاموا ۱۴۰۳

توضیحات :

دانش روان‌شناسی به واسطه یافته‌های جدید، رشد چشمگیری داشته است. به خصوص در بعد شناختی در مقایسه با دیگر ابعاد، این تحول قابل توجه بوده است. یکی از مهم‌ترین دلیل تألیف کتاب جدید روان‌شناسی، به روز کردن محتوا و بهره‌گیری از دستاوردهای جدید در این حوزه و متناسب‌سازی آن با نیازهای مخاطبان است. در این دوره روان‌شناسی پایه یازدهم به صورت فشرده و کامل تدریس می‌شود.

دکتر خاکساری
تاریخ شروع دوره: 1402/10/24
ساعت آموزش: یکشنبه‌ها ساعت ۰۸:00 الی 09:۰۰
خرید دوره
قیمت درس
قیمت منطقه 1 850,000 تومانقیمت منطقه ۲ 810,000 تومانقیمت منطقه ۳ 730,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.