دوره کلاس آنلاین روانشناسی جامع کنکور ۱۴۰۳

توضیحات :

دانش روانشناسی به واسطه یافته‌های جدید، رشد چشمگیری داشته است. به خصوص در بعد شناختی در مقایسه با دیگر ابعاد، این تحول قابل توجه بوده است. یکی از مهم ترین دلیل تألیف کتاب جدید روانشناسی، به روز کردن محتوا و بهره‌گیری از دستاوردهای جدید در این حوزه و متناسب سازی آن با نیازهای مخاطبان است. در این دوره روانشناسی پایه یازدهم به صورت جامع و کامل تدریس می‌شود.

دکتر خاکساری
تاریخ شروع دوره: 1402/05/11
ساعت آموزش: چهارشنبه‌ها ساعت ۲۱:۰۰ الی ۲۲:۳۰
خرید دوره
قیمت درس
قیمت منطقه ۱ 1,950,000 تومانقیمت منطقه ۲ 1,860,000 تومانقیمت منطقه ۳ 1,760,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.