دوره کلاس آنلاین ریاضیات انسانی کاموا ۱۴۰۳

توضیحات :

در این کتاب تأکید اصلی بر پرورش قوه توانایی حل مسئله و انجام محاسبات است. ساختار کتاب از سه بخش فعالیت، کار در کلاس و تمرین تشکیل شده و به ۳ فصل تقسیم می‌شود. در این دوره ریاضی انسانی هر سه پایه دهم تا دوازدهم به‌صورت فشرده و کامل تدریس می‌شود.

  • تاریخ شروع دوره: 1402/10/25
  • ساعت شروع دوره: دوشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰
  • توضیحات:
  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  850,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  810,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  730,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • استاد محمدرضا امیری

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/10/25
  • ساعت شروع دوره: دوشنبه‌ها ساعت ۱۵:۱۵ الی ۱۸:۳۰
  • توضیحات:
  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  850,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  810,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  730,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • استاد مرتضی محمدی‌نژاد
  استاد محمدرضا امیری
  • تاریخ شروع دوره: 1402/10/25
  • ساعت شروع دوره: دوشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   850,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   810,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   730,000 تومان
   تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
  • تاریخ شروع دوره: 1402/10/25
  • ساعت شروع دوره: دوشنبه‌ها ساعت ۱۵:۱۵ الی ۱۸:۳۰
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   850,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   810,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   730,000 تومان
   تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
 • .