دوره کلاس آنلاین زمین شناسی کاموا ۱۴۰۳

توضیحات :

برخی از اجرام و پدیده‌های آسمانی به وسیله کاوشگران شناسایی شده‌اند و برخی دیگر، تاکنون حتی رصد هم نشده‌اند و اطالعی از آن‌ها در دست نیست. اندازه گیری‌های نجومی نشان می‌دهند که کیهان درحال گسترش است و کهکشان‌ها درحال دورشدن از یکدیگر هستند. در این دوره زمین‌شناسی پایه یازدهم به‌صورت فشرده و کامل تدریس می‌شود.

دکتر رجایی
تاریخ شروع دوره: 1402/10/25
ساعت آموزش: دوشنبه‌ها ساعت ۲۱:۳۰ الی ۲۲:۳۰
خرید دوره
قیمت درس
قیمت منطقه اول 1,400,000 تومانقیمت منطقه دوم 1,330,000 تومانقیمت منطقه سوم 1,200,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.