دوره کلاس آنلاین زمین شناسی جامع کنکور ۱۴۰۳

توضیحات :

برخی از اجرام و پدیده های آسمانی به وسیله کاوشگران شناسایی شده اند و برخی دیگر، تاکنون حتی رصد هم نشده اند و اطلاعی از آنها در دست نیست. اندازه گیری های نجومی نشان میدهند که کیهان درحال گسترش است وکهکشان ها درحال دورشدن از یکدیگر هستند. این کتاب شامل ۷ فصل میباشد. در این دوره زمین شناسی پایه یازدهم به صورت جامع و کامل تدریس میشود.

دکتر رجایی
تاریخ شروع دوره: 1402/06/06
ساعت آموزش: دوشنبه‌ها ساعت ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۱۵
خرید دوره
قیمت درس
قیمت منطقه اول 1,470,000 تومانقیمت منطقه دوم 1,390,000 تومانقیمت منطقه سوم 1,320,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.