دوره کلاس آنلاین شیمی جامع کنکور ۱۴۰۳

توضیحات :

شیمی شاخه‌ای از علم است که به بررسی عناصر، ترکیب‌های ساخته شده از اتم‌ها، مولکول‌ها و یون‌ها، ساختار شیمیایی، خواص و رفتار مواد و همچنین تغییراتی که یک ماده در حین انجام یک واکنش با مواد دیگر از خود بروز می‌دهد، می‌پردازد. در این دوره شیمی هر سه پایه دهم تا دوازدهم به صورت جامع و کامل تدریس می‌شود.

 • استاد محمدرضا آقاجانی

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/04/31
  • ساعت شروع دوره: شنبه‌ها ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۲:۳۰ و یکشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
  • توضیحات:
  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  2,900,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  2,760,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  2,610,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • دکتر رضا بابایی

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/01
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۵:30 الی 18:45 و روزهای چهارشنبه‌ها ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۲:۴۵
  • توضیحات:

   در دوره سالانه ‌جامع شیمی دکتر بابایی، تدریس پایه‌ای و مفهومی تمام مباحث درسی پایه‌های دهم،یازدهم و دوازدهم را خواهیم داشت.
   ‎از دیگر برنامه‌های این دوره، بررسی دقیق سوالات کنکور سال ۱۴۰۲ و کنکورهای سال‌های اخیر است.
   بعد از اتمام هر جلسه ، تکالیف مخصوصی به شما محول می‌شود که در جهت تقویت آموخته‌ها و تمرین، ترتیب داده شده است.
   شما دانش آموزان این دوره، از واحد پشتیبانی منحصر به فرد برخوردار می‌شوید. یعنی می‌توانید از خدمات مشاوره درسی و رفع اشکال درس شیمی بهره ببرید.
   همچنین در پایان هر جلسه کلاس و حتی به صورت روزانه، امکان رفع اشکال با دستیاران استاد وجود دارد.
   در دوره سالانه جامع شیمی، آزمون های هفتگی و جامع نیز برگزار می‌شود.

  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  2,900,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  2,760,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  2,610,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • دکتر امیر لطفی نیا

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/01
  • ساعت شروع دوره: شنبه‌ها ساعت ۱۹:۱۵ الی ۲۲:۳۰
  • توضیحات:
  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  2,900,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  2,760,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  2,610,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • استاد فرهاد مددی

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/01
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰ و شنبه‌ها ساعت ۱۹:۱۵ تا ۲۱:۰۰
  • توضیحات:
  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  2,900,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  2,760,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  2,610,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • دکتر طه مهدوی

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/01
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
  • توضیحات:
  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  2/900/000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  2/760/000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  2,610,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • استاد محمدرضا آقاجانی
  دکتر رضا بابایی
  دکتر امیر لطفی نیا
  استاد فرهاد مددی
  دکتر طه مهدوی
  • تاریخ شروع دوره: 1402/04/31
  • ساعت شروع دوره: شنبه‌ها ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۲:۳۰ و یکشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   2,900,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   2,760,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   2,610,000 تومان
   تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/01
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۵:30 الی 18:45 و روزهای چهارشنبه‌ها ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۲:۴۵
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   2,900,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   2,760,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   2,610,000 تومان
   تومان
  • در دوره سالانه ‌جامع شیمی دکتر بابایی، تدریس پایه‌ای و مفهومی تمام مباحث درسی پایه‌های دهم،یازدهم و دوازدهم را خواهیم داشت.
   ‎از دیگر برنامه‌های این دوره، بررسی دقیق سوالات کنکور سال ۱۴۰۲ و کنکورهای سال‌های اخیر است.
   بعد از اتمام هر جلسه ، تکالیف مخصوصی به شما محول می‌شود که در جهت تقویت آموخته‌ها و تمرین، ترتیب داده شده است.
   شما دانش آموزان این دوره، از واحد پشتیبانی منحصر به فرد برخوردار می‌شوید. یعنی می‌توانید از خدمات مشاوره درسی و رفع اشکال درس شیمی بهره ببرید.
   همچنین در پایان هر جلسه کلاس و حتی به صورت روزانه، امکان رفع اشکال با دستیاران استاد وجود دارد.
   در دوره سالانه جامع شیمی، آزمون های هفتگی و جامع نیز برگزار می‌شود.

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/01
  • ساعت شروع دوره: شنبه‌ها ساعت ۱۹:۱۵ الی ۲۲:۳۰
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   2,900,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   2,760,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   2,610,000 تومان
   تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/01
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰ و شنبه‌ها ساعت ۱۹:۱۵ تا ۲۱:۰۰
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   2,900,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   2,760,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   2,610,000 تومان
   تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/01
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   2/900/000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   2/760/000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   2,610,000 تومان
   تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
 • .