دوره کلاس آنلاین شیمی پایه کنکور ۱۴۰۳

توضیحات :

شیمی شاخه‌ای از علم است که به بررسی عناصر، ترکیب‌های ساخته شده از اتم‌ها، مولکول‌ها و یون‌ها، ساختار شیمیایی، خواص و رفتار مواد و همچنین تغییراتی که یک ماده در حین انجام یک واکنش با مواد دیگر از خود بروز می‌دهد، می‌پردازد. در این دوره شیمی پایه به صورت جامع و کامل تدریس میشود.

استاد آقاجانی
تاریخ شروع دوره: 1402/04/31
ساعت آموزش: یکشنبه‌ها ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
خرید دوره
قیمت درس
قیمت منطقه اول 1/550/000 تومانقیمت منطقه دوم 1/480/000 تومانقیمت منطقه سوم 1/400/000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.