دوره کلاس آنلاین فیزیک نکته و تست + آموزش استاد ذهبی ۱۴۰۳

توضیحات :
 • فیزیک نکته و تست ۱۴۰۳

  استاد محمودرضا ذهبی
  • فیزیک نکته و تست ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد محمودرضا ذهبی
  • تاریخ شروع دوره: 1402/12/16
  • ساعت شروع دوره: چهارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی 20:00
 • فیزیک کاموا ۱۴۰۳

  استاد محمودرضا ذهبی
  • فیزیک کاموا ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد محمودرضا ذهبی
  • تاریخ شروع دوره: 1402/10/26
  • ساعت شروع دوره: سه شنبه‌ها ساعت 08:۰۰ الی ۱4:00
خرید دوره
قیمت درس
2,400,000 تومان
قیمت با تخفیف

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.