دوره کلاس‌ آنلاین جامع خلاقیت موسیقی ۱۴۰۳

توضیحات :

در این دوره منابع چهارگانه دروس موسیقی آموزش ‌و پرورش شامل : کتاب‌های شناخت ساز‌های ارکستر سمفونیک (۱) و (۲)، کتاب سازشناسی ایرانی و کتاب مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی تدریس خواهند شد.
مقدمات و مبانی موسیقی در جلسات ابتدایی شامل : صوت ‌شناسی، نت ‌نگاری، شناخت دیرند‌ها و … کار خواهند شد و در ادامه سازشناسی و موسیقی ایرانی در کنار ادامه مباحث تئوریک موسیقی تدریس می‌شوند.

استاد شاهد علیزاده
تاریخ شروع دوره: 1402/08/10
ساعت آموزش: چهارشنبه‌ها ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۱۵
خرید دوره
قیمت درس
قیمت منطقه اول 1,700,000 تومان قیمت منطقه دوم 1,620,000 تومان قیمت منطقه سوم 1,530,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.