دوره کلاس آنلاین دین و زندگی دوازدهم ۱۴۰۳

توضیحات :

در این دوره دین و زندگی پایه دوازدهم به صورت جامع و کامل تدریس میشود.

 • دکتر محمد کریمی

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/01
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۹:۱۵ الی ۲۰:۴۵
  • توضیحات:
  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  1/100/000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  1/045/000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  990/000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • مهندس مصطفی طنوریان

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/01
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۹:۱۵ الی ۲۰:۴۵
  • توضیحات:
  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  1/100/000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  1/045/000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  990/000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • دکتر محمد کریمی
  مهندس مصطفی طنوریان
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/01
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۹:۱۵ الی ۲۰:۴۵
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   1/100/000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   1/045/000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   990/000 تومان
   تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/01
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۹:۱۵ الی ۲۰:۴۵
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   1/100/000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   1/045/000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   990/000 تومان
   تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
 • .