دوره دین و زندگی آنلاین ری استارت ۱۴۰۳

توضیحات :

در این دوره دین و زندگی پایه دوازدهم به صورت جامع و کامل تدریس می‌شود.

دکتر کریمی
تاریخ شروع دوره: 1402/08/07
ساعت آموزش: یکشنبه‌ها ساعت ۲۱:00 الی 22:30
خرید دوره
قیمت درس
قیمت منطقه 1 990,000 تومان قیمت منطقه ۲ 940,500 تومان قیمت منطقه ۳ 891,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.