دوره گسسته،آمار و احتمال ری استارت ۱۴۰۳

توضیحات :

اگر مهمترین هدف آموزش ریاضی را پرورش تفکر ریاضی بدانیم، دیگر استفاده افراطی از فرمول‌ها، الگوریتم‌ها، قواعد و دستورها بدون آگاهی از چگونگی و چرایی عملکرد آن‌ها، جایگاهی درآموزش ریاضی مدرسه‌ای نخواهد داشت. فرایندهایی مانند استدلال، تعمیم، حل مسئله، طرح مسئله و موضوعاتی نظیر مسائل باز پاسخ، بازنمایی های چندگانه و گفتمان ریاضی نقش مهمی در پرورش تفکر ریاضی دانش‌آموزان دارد. در این دوره گسسته، آمار و احتمال هر سه پایه دهم تا دوازدهم به صورت جامع و کامل تدریس می‌شود.

استاد موذنی پور
تاریخ شروع دوره: 1402/07/11
ساعت آموزش: سه شنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
خرید دوره
قیمت منطقه 1 2,900,000 تومانقیمت منطقه ۲ 2,760,000 تومانقیمت منطقه ۳ 2,610,000 تومان

به مبلغ فوق 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.