دوره مشاوره جامع و برنامه‌‌ریزی سالیانه کنکور ۱۴۰۳

توضیحات :
 • دکتر بهروز محمودی

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/04/29
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰
  • توضیحات:

   در این دوره که ویژه رشته‌های تجربی، ریاضی، انسانی و زبان می‌باشد، مشاوره و برنامه‌ریزی توسط پشتیبانان ارشد تیم دکتر محمودی و با تایید شخص ایشان انجام می‌شود به نحوی که به‌صورت هفتگی برای دانش آموز برنامه‌ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز به‌صورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش آموز به‌صورت تماس صوتی بوده و دانش‌آموز از طریق آزمون‌های شخصی‌سازی شده سنجیده می‌شود. نتایج آزمون‌ها و گزارش مطالعات و عملکرد دانش آموز به‌صورت هفتگی به اولیا اطلاع رسانی می‌شود. این دوره شامل کارگاه مشاوره گروهی آنلاین نیز می‌باشد که این کارگاه‌ها مستقیما روی کیفیت و اثر بخشی مطالعه تاثیر دارند و در این جلسات نحوه مطالعه دروس، اصول تست زنی و آزمون دادن، اصول خلاصه نویسی، تحلیل آزمون و ... در حدود 33 جلسه توسط دکتر محمودی آموزش داده می‌شود. این دوره از 29 تیر ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 می‌باشد.

  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  3,900,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  3,750,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  3,350,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • دکتر حسن همت‌یار

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/05
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۳۰
  • توضیحات:

   در این دوره که ویژه رشته های تجربی، ریاضی، انسانی و زبان می باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط پشتیبانان ارشد تیم دکتر همت یار و با تایید شخص ایشان انجام می‌شود به نحوی که به‌صورت هفتگی برای دانش آموز برنامه‌ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز به‌صورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش آموز به‌صورت تماس صوتی بوده و دانش‌آموز از طریق آزمون‌های شخصی‌سازی شده سنجیده می‌شود. نتایج آزمون‌ها و گزارش مطالعات و عملکرد دانش آموز به‌صورت هفتگی به اولیا اطلاع رسانی می‌شود. این دوره شامل کارگاه مشاوره گروهی آنلاین نیز می‌باشد که این کارگاه‌ها مستقیما روی کیفیت و اثر بخشی مطالعه تاثیر دارند و در این جلسات نحوه مطالعه دروس، اصول تست زنی و آزمون دادن، اصول خلاصه نویسی، تحلیل آزمون و ... در حدود 33 جلسه توسط دکتر محمودی آموزش داده می‌شود. این دوره از 29 تیر ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 می‌باشد.

  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  3,900,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  3,750,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  3,350,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • استاد سارنگ عسگری

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/04/29
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۳۰
  • توضیحات:

   در این دوره که ویژه رشته های تجربی، ریاضی، انسانی و زبان می باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط پشتیبانان ارشد تیم استاد عسگری و با تایید شخص ایشان انجام می‌شود به نحوی که به‌صورت هفتگی برای دانش آموز برنامه‌ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز به‌صورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش آموز به‌صورت تماس صوتی بوده و دانش‌آموز از طریق آزمون‌های شخصی‌سازی شده سنجیده می‌شود. نتایج آزمون‌ها و گزارش مطالعات و عملکرد دانش آموز به‌صورت هفتگی به اولیا اطلاع رسانی می‌شود. این دوره شامل کارگاه مشاوره گروهی آنلاین نیز می‌باشد که این کارگاه‌ها مستقیما روی کیفیت و اثر بخشی مطالعه تاثیر دارند و در این جلسات نحوه مطالعه دروس، اصول تست زنی و آزمون دادن، اصول خلاصه نویسی، تحلیل آزمون و ... در حدود 33 جلسه توسط دکتر محمودی آموزش داده می‌شود. این دوره از 29 تیر ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 می‌باشد.

  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  3,587,500 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  3,408,125 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  3,228,750 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • دکتر سعید فرهادی

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/04/15
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت 20:30 الی 22:30
  • توضیحات:

   در این دوره که ویژه رشته انسانی می‌باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط پشتیبانان ارشد تیم دکتر فرهادی و با تایید شخص ایشان انجام می‌شود به نحوی که به‌صورت هفتگی برای دانش‌آموز برنامه‌ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز به‌صورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش‌آموز به‌صورت تماس بوده و دانش‌آموز از طریق آزمون‌های شخصی سازی شده بصورت 2 هفته یکبار، سنجیده میشود. نتایج آزمون ها و گزارش مطالعات و عملکرد دانش آموز بصورت ماهانه به اولیا اطلاع رسانی می‌شود و دانش‌آموز هر 2 ماه یک‌بار با دکتر فرهادی مشاوره تلفنی خواهد داشت. این دوره شامل کارگاه آنلاین نیز می‌باشد که در این کارگاه‌ها نحوه مطالعه، اصول تست زنی، استرس و اضطراب، اصول تمرکز و... توسط دکتر فرهادی آموزش داده می‌شود. این دوره از 29 تیر ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 می‌باشد.

  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  3,600,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  3,420,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  3,240,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • استاد مجید آذرکیش

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/04/23
  • ساعت شروع دوره: جمعه‌ها ساعت ۲۰ الی ۲۱:۳۰
  • توضیحات:
  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  2,940,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  2,800,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  2,650,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • استاد محمدرضا اصلانی

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/04/29
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰
  • توضیحات:

   در این دوره که ویژه رشته های تجربی، ریاضی، انسانی و زبان می باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط استاد اصلانی انجام می‌شود به نحوی که به‌صورت هفتگی برای دانش آموز برنامه‌ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز به‌صورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش آموز به‌صورت تماس صوتی بوده و دانش‌آموز از طریق آزمون‌های شخصی‌سازی شده سنجیده می‌شود. نتایج آزمون‌ها و گزارش مطالعات و عملکرد دانش آموز به‌صورت هفتگی به اولیا اطلاع رسانی می‌شود. این دوره شامل کارگاه مشاوره گروهی آنلاین نیز می‌باشد که این کارگاه‌ها مستقیما روی کیفیت و اثر بخشی مطالعه تاثیر دارند و در این جلسات نحوه مطالعه دروس، اصول تست زنی و آزمون دادن، اصول خلاصه نویسی، تحلیل آزمون و ... در حدود 33 جلسه توسط دکتر محمودی آموزش داده می‌شود. این دوره از 29 تیر ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 می‌باشد.

  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  3,587,500 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  3,408,125 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  3,228,750 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • استاد میثم خوش سیما

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/04/30
  • ساعت شروع دوره: جمعه‌ها ساعت ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰
  • توضیحات:

   در این دوره که ویژه رشته های تجربی، ریاضی، انسانی و زبان می‌باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط پشتیبانان ارشد تیم استاد خوش سیما و با تایید شخص ایشان انجام می‌شود به نحوی که ابتدا گروه پیگیری تشکیل می‌شود که اعضا آن استاد + همیار مشاور + دانش آموز + اولیا دانش‌آموز می باشند و سپس به‌صورت هفتگی برای دانش‌آموز برنامه ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز به‌صورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش‌آموز به‌صورت تماس صوتی بوده و دانش آموز از طریق آزمون‌های شخصی سازی شده هفتگی و آزمون‌های گروهی سنجیده می‌شود، ارتباط با اولیا به‌صورت ماهانه و هفتگی صورت می‌پذیرد و این دوره شامل جلسات فردی ماهانه با استاد می‌باشد. این دوره شامل کارگاه آنلاین نیز می‌باشد که در این کارگاه‌ها نحوه مطالعه دروس، اصول تست زنی، مهرت آزمون دادن، اصول خلاصه نویسی و... توسط استاد خوش سیما آموزش داده می‌شود. این دوره از 30 تیر ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 می‌باشد.

  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  3,750,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  3,570,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  3,380,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • استاد مهشید مسیبی

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/08/10
  • ساعت شروع دوره: چهارشنبه‌ها ساعت 10:30 الی 11:30
  • توضیحات:

   در این دوره که ویژه رشته هنر می باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط پشتیبانان ارشد تیم استاد مسیبی و با تایید شخص ایشان انجام می‌شود به نحوی که بصورت هفتگی برای دانش آموز برنامه ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز به‌صورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش‌آموز به‌صورت تماس بوده و دانش آموز از طریق آزمون‌های شخصی سازی شده به صلاحدید پشتیبانان، سنجیده می‌شود. این دوره شامل کارگاه آنلاین نیز می‌باشد که در این کارگاه‌ها نحوه مطالعه، تست زنی، جمع بندی و... توسط استاد مسیبی آموزش داده می‌شود. این دوره از هفته دوم آبان ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 می‌باشد.

  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  4,900,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  4,650,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  4,410,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • استاد حریر قرایی

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/11/19
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰
  • توضیحات:

   مشاوره اختصاصی رشته هنر

   این دوره برای ۲ گروه از دانش آموزان طراحی شده است.
   گروه اول، دانش آموزان رشته نظری که انتخاب کنکور دوم آنها هنر می‌باشد و تمایل به دستیابی نتیجه مطلوب دارند .
   گروه دوم دانش آموزانی هستند که تا این لحظه درس نخوانده‌اند و امکان داشتن ساعات مطالعه طولانی را ندارند.
   برای این ۲ گروه در این دوره کتاب‌های وزارتی حذف می‌شود و تماماً تمرکز مطالعه روی جزوات و نکات مهم آماده شده توسط مشاور ارشد خانم حریر قرائی می‌باشد .
   در این دوره زمان مطالعه بین ۱۶ تا ۲۱ ساعت در هفته برای هر دانش آموز متغیر می‌باشد و پس از مطالعه هر مبحث دانش آموزان از طریق آزمون‌های مشاوره‌ای سنجیده می‌شوند.
   همچنین در این دوره برای هر دانش‌آموز برنامه ریزی شخصی توسط مشاور ارشد انجام و ارسال می‌شود (هر دو هفته یکبار) ، و دانش‌آموزان موظف به ارسال گزارش کار روزانه در پایان هر روز هستند .
   روند پیشرفت دانش‌آموزان توسط مشاور ارشد خانم قرائی رصد شده و یک‌بار در ماه با هر دانش‌آموز ارتباط مستقیم برقرار می‌شود. در صورت نیاز پشتیان‌ها در تلگرام و یا تماس صوتی تا روز کنکور پاسخگو سوالات دانش آموزان خواهند بود.

  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  1,500,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  1,430,000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  1,350,000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • دکتر بهروز محمودی
  دکتر حسن همت‌یار
  استاد سارنگ عسگری
  دکتر سعید فرهادی
  استاد مجید آذرکیش
  استاد محمدرضا اصلانی
  استاد میثم خوش سیما
  استاد مهشید مسیبی
  استاد حریر قرایی
  • تاریخ شروع دوره: 1402/04/29
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰
  • قیمت دوره
   رایگان
  • قیمت منطقه یک
   3,900,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   3,750,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   3,350,000 تومان
   تومان
  • در این دوره که ویژه رشته‌های تجربی، ریاضی، انسانی و زبان می‌باشد، مشاوره و برنامه‌ریزی توسط پشتیبانان ارشد تیم دکتر محمودی و با تایید شخص ایشان انجام می‌شود به نحوی که به‌صورت هفتگی برای دانش آموز برنامه‌ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز به‌صورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش آموز به‌صورت تماس صوتی بوده و دانش‌آموز از طریق آزمون‌های شخصی‌سازی شده سنجیده می‌شود. نتایج آزمون‌ها و گزارش مطالعات و عملکرد دانش آموز به‌صورت هفتگی به اولیا اطلاع رسانی می‌شود. این دوره شامل کارگاه مشاوره گروهی آنلاین نیز می‌باشد که این کارگاه‌ها مستقیما روی کیفیت و اثر بخشی مطالعه تاثیر دارند و در این جلسات نحوه مطالعه دروس، اصول تست زنی و آزمون دادن، اصول خلاصه نویسی، تحلیل آزمون و ... در حدود 33 جلسه توسط دکتر محمودی آموزش داده می‌شود. این دوره از 29 تیر ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 می‌باشد.

  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/05
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۳۰
  • قیمت دوره
   رایگان
  • قیمت منطقه یک
   3,900,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   3,750,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   3,350,000 تومان
   تومان
  • در این دوره که ویژه رشته های تجربی، ریاضی، انسانی و زبان می باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط پشتیبانان ارشد تیم دکتر همت یار و با تایید شخص ایشان انجام می‌شود به نحوی که به‌صورت هفتگی برای دانش آموز برنامه‌ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز به‌صورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش آموز به‌صورت تماس صوتی بوده و دانش‌آموز از طریق آزمون‌های شخصی‌سازی شده سنجیده می‌شود. نتایج آزمون‌ها و گزارش مطالعات و عملکرد دانش آموز به‌صورت هفتگی به اولیا اطلاع رسانی می‌شود. این دوره شامل کارگاه مشاوره گروهی آنلاین نیز می‌باشد که این کارگاه‌ها مستقیما روی کیفیت و اثر بخشی مطالعه تاثیر دارند و در این جلسات نحوه مطالعه دروس، اصول تست زنی و آزمون دادن، اصول خلاصه نویسی، تحلیل آزمون و ... در حدود 33 جلسه توسط دکتر محمودی آموزش داده می‌شود. این دوره از 29 تیر ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 می‌باشد.

  • تاریخ شروع دوره: 1402/04/29
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۳۰
  • قیمت دوره
   رایگان
  • قیمت منطقه یک
   3,587,500 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   3,408,125 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   3,228,750 تومان
   تومان
  • در این دوره که ویژه رشته های تجربی، ریاضی، انسانی و زبان می باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط پشتیبانان ارشد تیم استاد عسگری و با تایید شخص ایشان انجام می‌شود به نحوی که به‌صورت هفتگی برای دانش آموز برنامه‌ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز به‌صورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش آموز به‌صورت تماس صوتی بوده و دانش‌آموز از طریق آزمون‌های شخصی‌سازی شده سنجیده می‌شود. نتایج آزمون‌ها و گزارش مطالعات و عملکرد دانش آموز به‌صورت هفتگی به اولیا اطلاع رسانی می‌شود. این دوره شامل کارگاه مشاوره گروهی آنلاین نیز می‌باشد که این کارگاه‌ها مستقیما روی کیفیت و اثر بخشی مطالعه تاثیر دارند و در این جلسات نحوه مطالعه دروس، اصول تست زنی و آزمون دادن، اصول خلاصه نویسی، تحلیل آزمون و ... در حدود 33 جلسه توسط دکتر محمودی آموزش داده می‌شود. این دوره از 29 تیر ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 می‌باشد.

  • تاریخ شروع دوره: 1402/04/15
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت 20:30 الی 22:30
  • قیمت دوره
   رایگان
  • قیمت منطقه یک
   3,600,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   3,420,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   3,240,000 تومان
   تومان
  • در این دوره که ویژه رشته انسانی می‌باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط پشتیبانان ارشد تیم دکتر فرهادی و با تایید شخص ایشان انجام می‌شود به نحوی که به‌صورت هفتگی برای دانش‌آموز برنامه‌ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز به‌صورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش‌آموز به‌صورت تماس بوده و دانش‌آموز از طریق آزمون‌های شخصی سازی شده بصورت 2 هفته یکبار، سنجیده میشود. نتایج آزمون ها و گزارش مطالعات و عملکرد دانش آموز بصورت ماهانه به اولیا اطلاع رسانی می‌شود و دانش‌آموز هر 2 ماه یک‌بار با دکتر فرهادی مشاوره تلفنی خواهد داشت. این دوره شامل کارگاه آنلاین نیز می‌باشد که در این کارگاه‌ها نحوه مطالعه، اصول تست زنی، استرس و اضطراب، اصول تمرکز و... توسط دکتر فرهادی آموزش داده می‌شود. این دوره از 29 تیر ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 می‌باشد.

  • تاریخ شروع دوره: 1402/04/23
  • ساعت شروع دوره: جمعه‌ها ساعت ۲۰ الی ۲۱:۳۰
  • قیمت دوره
   رایگان
  • قیمت منطقه یک
   2,940,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   2,800,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   2,650,000 تومان
   تومان
  • تاریخ شروع دوره: 1402/04/29
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰
  • قیمت دوره
   رایگان
  • قیمت منطقه یک
   3,587,500 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   3,408,125 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   3,228,750 تومان
   تومان
  • در این دوره که ویژه رشته های تجربی، ریاضی، انسانی و زبان می باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط استاد اصلانی انجام می‌شود به نحوی که به‌صورت هفتگی برای دانش آموز برنامه‌ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز به‌صورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش آموز به‌صورت تماس صوتی بوده و دانش‌آموز از طریق آزمون‌های شخصی‌سازی شده سنجیده می‌شود. نتایج آزمون‌ها و گزارش مطالعات و عملکرد دانش آموز به‌صورت هفتگی به اولیا اطلاع رسانی می‌شود. این دوره شامل کارگاه مشاوره گروهی آنلاین نیز می‌باشد که این کارگاه‌ها مستقیما روی کیفیت و اثر بخشی مطالعه تاثیر دارند و در این جلسات نحوه مطالعه دروس، اصول تست زنی و آزمون دادن، اصول خلاصه نویسی، تحلیل آزمون و ... در حدود 33 جلسه توسط دکتر محمودی آموزش داده می‌شود. این دوره از 29 تیر ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 می‌باشد.

  • تاریخ شروع دوره: 1402/04/30
  • ساعت شروع دوره: جمعه‌ها ساعت ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰
  • قیمت دوره
   رایگان
  • قیمت منطقه یک
   3,750,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   3,570,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   3,380,000 تومان
   تومان
  • در این دوره که ویژه رشته های تجربی، ریاضی، انسانی و زبان می‌باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط پشتیبانان ارشد تیم استاد خوش سیما و با تایید شخص ایشان انجام می‌شود به نحوی که ابتدا گروه پیگیری تشکیل می‌شود که اعضا آن استاد + همیار مشاور + دانش آموز + اولیا دانش‌آموز می باشند و سپس به‌صورت هفتگی برای دانش‌آموز برنامه ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز به‌صورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش‌آموز به‌صورت تماس صوتی بوده و دانش آموز از طریق آزمون‌های شخصی سازی شده هفتگی و آزمون‌های گروهی سنجیده می‌شود، ارتباط با اولیا به‌صورت ماهانه و هفتگی صورت می‌پذیرد و این دوره شامل جلسات فردی ماهانه با استاد می‌باشد. این دوره شامل کارگاه آنلاین نیز می‌باشد که در این کارگاه‌ها نحوه مطالعه دروس، اصول تست زنی، مهرت آزمون دادن، اصول خلاصه نویسی و... توسط استاد خوش سیما آموزش داده می‌شود. این دوره از 30 تیر ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 می‌باشد.

  • تاریخ شروع دوره: 1402/08/10
  • ساعت شروع دوره: چهارشنبه‌ها ساعت 10:30 الی 11:30
  • قیمت دوره
   رایگان
  • قیمت منطقه یک
   4,900,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   4,650,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   4,410,000 تومان
   تومان
  • در این دوره که ویژه رشته هنر می باشد، مشاوره و برنامه ریزی توسط پشتیبانان ارشد تیم استاد مسیبی و با تایید شخص ایشان انجام می‌شود به نحوی که بصورت هفتگی برای دانش آموز برنامه ریزی شخصی انجام شده و دانش آموز به‌صورت شبانه باید گزارش کار ارسال کند. نحوه ارتباط پشتیبان با دانش‌آموز به‌صورت تماس بوده و دانش آموز از طریق آزمون‌های شخصی سازی شده به صلاحدید پشتیبانان، سنجیده می‌شود. این دوره شامل کارگاه آنلاین نیز می‌باشد که در این کارگاه‌ها نحوه مطالعه، تست زنی، جمع بندی و... توسط استاد مسیبی آموزش داده می‌شود. این دوره از هفته دوم آبان ماه آغاز و مدت زمان آن تا روز کنکور تیر 1403 می‌باشد.

  • تاریخ شروع دوره: 1402/11/19
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰
  • قیمت دوره
   رایگان
  • قیمت منطقه یک
   1,500,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   1,430,000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   1,350,000 تومان
   تومان
  • مشاوره اختصاصی رشته هنر

   این دوره برای ۲ گروه از دانش آموزان طراحی شده است.
   گروه اول، دانش آموزان رشته نظری که انتخاب کنکور دوم آنها هنر می‌باشد و تمایل به دستیابی نتیجه مطلوب دارند .
   گروه دوم دانش آموزانی هستند که تا این لحظه درس نخوانده‌اند و امکان داشتن ساعات مطالعه طولانی را ندارند.
   برای این ۲ گروه در این دوره کتاب‌های وزارتی حذف می‌شود و تماماً تمرکز مطالعه روی جزوات و نکات مهم آماده شده توسط مشاور ارشد خانم حریر قرائی می‌باشد .
   در این دوره زمان مطالعه بین ۱۶ تا ۲۱ ساعت در هفته برای هر دانش آموز متغیر می‌باشد و پس از مطالعه هر مبحث دانش آموزان از طریق آزمون‌های مشاوره‌ای سنجیده می‌شوند.
   همچنین در این دوره برای هر دانش‌آموز برنامه ریزی شخصی توسط مشاور ارشد انجام و ارسال می‌شود (هر دو هفته یکبار) ، و دانش‌آموزان موظف به ارسال گزارش کار روزانه در پایان هر روز هستند .
   روند پیشرفت دانش‌آموزان توسط مشاور ارشد خانم قرائی رصد شده و یک‌بار در ماه با هر دانش‌آموز ارتباط مستقیم برقرار می‌شود. در صورت نیاز پشتیان‌ها در تلگرام و یا تماس صوتی تا روز کنکور پاسخگو سوالات دانش آموزان خواهند بود.

 • .