دوره کلاس آنلاین زبان انگلیسی دوازدهم ۱۴۰۳

توضیحات :

در این دوره زبان انگلیسی پایه دوازدهم به صورت جامع و کامل تدریس میشود.

 • استاد مرتضی زینعلی

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/01
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۲۱:۰۰ الی ۲۳:۰۰
  • توضیحات:
  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  1/100/000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  1/045/000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  990/000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • استاد فرشید مفتون

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/01
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۲۱:۰۰ الی ۲۳:۰۰
  • توضیحات:
  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  1/100/000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  1/045/000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  990/000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • استاد مرتضی زینعلی
  استاد فرشید مفتون
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/01
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۲۱:۰۰ الی ۲۳:۰۰
  • قیمت دوره
   رایگان
  • قیمت منطقه یک
   1/100/000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   1/045/000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   990/000 تومان
   تومان
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/01
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۲۱:۰۰ الی ۲۳:۰۰
  • قیمت دوره
   رایگان
  • قیمت منطقه یک
   1/100/000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   1/045/000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   990/000 تومان
   تومان
 • .