استاد مددی

استاد فرهاد مددی

تحصیلات:
مهندسی شیمی ‌دانشگاه علم و صنعت

سوابق تدریس:
تدریس در مدارس روشنگران، نگرش، اندیشه و‌خرد، هدف، مهر مینو
تدریس در آموزشگاه های پرستو ، همگامان دانش ( شهریار)

تالیفات:
طراح سوالات آزمون های آزمایشی

اطلاعات بیشتر
شما میتوانید جهت ثبت نام در کلاس های درس استاد فرهاد مددی از بخش زیر اقدام کنید

کلاس های استاد فرهاد مددی

اساتید تام‌لند با سبکی متفاوت در هر قدم‌ از مسیر کنکور همراه شما هستند

استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
.