استاد مجید علایی نسب

استاد مجید علایی نسب

تحصیلات:
مهندس برق الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف

سوابق تدریس:
۱۸ سال سابقه تدریس در مدارس نگرش, نوآور و مدارس منطقه ۱و۳و۴

اطلاعات بیشتر
شما میتوانید جهت ثبت نام در کلاس های درس استاد مجید علایی نسب از بخش زیر اقدام کنید

کلاس های استاد مجید علایی نسب

اساتید تام‌لند با سبکی متفاوت در هر قدم‌ از مسیر کنکور همراه شما هستند

استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
.