استاد مرتضی محمدی‌نژاد

تحصیلات:
لیسانس ریاضی

سوابق تدریس:
تدریس در بسیاری از مدارس و آموزشگاهها نظیر هومان (هدايت ومشاوره تحصيلى)، فرزانگان١، فرهنگ١، فرهنگ٥ رتبه ١ كنكور ٩٥ با رياضيات ١٠٠ (خانم زهرا موسوى)، فرهنگ١٣، اديب، فرزانه، رضويه (رتبه٣ كنكور ٩٣)، فايزون و فرهنگ١٣

تالیفات:
رياضى انسانى گاج نقره‌اى
رياضيات سال اول گاج سفيد
رياضيات سال دوم گاج سفيد
آمار سال دوم گاج سفيد (رشته تجربى، رياضى)
رياضيات سال اول گاج قرمز(پرسمان)
رياضيات انسانى آبى قلم‌چى (تأليف گروهى)
اشاره طلایی

رزومه:
تدریس در بسیاری از مدارس و آموزشگاهها نظیر هومان (هدايت ومشاوره تحصيلى)، فرزانگان١، فرهنگ١، فرهنگ٥ رتبه ١ كنكور ٩٥ با رياضيات ١٠٠ (خانم زهرا موسوى)، فرهنگ١٣، اديب، فرزانه، رضويه (رتبه٣ كنكور ٩٣)، فايزون و فرهنگ١٣

اطلاعات بیشتر
شما میتوانید جهت ثبت نام در کلاس های درس استاد مرتضی محمدی‌نژاد از بخش زیر اقدام کنید

کلاس های استاد مرتضی محمدی‌نژاد

اساتید تام‌لند با سبکی متفاوت در هر قدم‌ از مسیر کنکور همراه شما هستند

تاریخ شروع دوره: 1402/05/12
پنجشنبه‌ها ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۴:۴۵
تاریخ شروع دوره: 1402/10/25
دوشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰
تاریخ شروع دوره: 1402/12/03
پنجشنبه‌ها ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۴:۴۵
.