استاد میثم فلاح

تحصیلات:
کارشناسی ارشد ادبیات عرب

سوابق تدریس:
مدرس لوح های آموزشی رایان و آفبا
مدرس آموزشگاه های راه اندیشه تهران، ماهان تهران، پرستو تهران، بهارستان کرج، اندیشه اهواز، همگامان شهریار

تالیفات:
مولف انتشارات راه اندیشه

اطلاعات بیشتر
شما میتوانید جهت ثبت نام در کلاس های درس استاد میثم فلاح از بخش زیر اقدام کنید

کلاس های استاد میثم فلاح

اساتید تام‌لند با سبکی متفاوت در هر قدم‌ از مسیر کنکور همراه شما هستند

تاریخ شروع دوره: 1403/05/03
چهارشنبه، ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۲:۳۰
تاریخ شروع دوره: 1403/05/02
سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱:۳۰
.